Radni z gminy Brusy przyjęli wskaźniki budżetowe na 2023 rok

Dodane: 2022-10-07

Na stronie UM Brusy można znaleźć nie tylko program zbliżającej się sesji Rady Miejskiej i zapowiedź transmisji na kanale Gminy na YouTube, ale i następnego dnia po niej obszerną relację tekstowo – fotograficzną z obrad. Jest też dostępny bez problemów zapis transmisji.

Może kiedyś i mieszkańcy Chojnic doczekają się podobnego standardu prowadzenia relacji obrad w Internecie i na stronie Miasta? Na razie transmisja jest prowadzona na stronie UM Chojnice, a nie na YouTube. Po zakończeniu obrad jest natychmiast niedostępny zapis transmisji. Pojawia się po ok. 4 tygodniach wraz z napisami na miejskim kanale na YT. Publikujemy fragmenty relacji z obrad RM Brusy z 5.10.2022, która rozpoczęła się o g. 16.00.

„Rada przyjęła podstawowe parametry do prac przy konstruowaniu projektu budżetu na 2023 r. Zdecydowano zwiększyć dochody średnio do 12 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r., natomiast wydatki rzeczowe sztywne zaplanować na poziomie średniego wykonania za 9 miesięcy według stawek obowiązujących na dzień 30 września 2022 r. lub stawek wynikających z przeprowadzonej procedury przetargowej. (…)  W obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.10.2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części, jako miejscowości niesamodzielne oznaczono - osady wsi Antoniewo, Czapiewice, Czarniż, Czyczkowy, Kaszuba, Kosobudy, Leśno, Lubnia, Małe Chełmy, Wielkie Chełmy, Męcikał, Zalesie co jest niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż tworzą one samodzielne, wyodrębnione miejscowości. (…) Podczas wczorajszej (5.10) sesji Anna Orlikowska, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach i Mirosław Stoltmann, zastępca dyrektor CKiB, złożyli podziękowania na ręce burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej za realizację przebudowy budynku centrum kultury w Brusach. (…)”

Tagi: