Burmistrz zaprasza do składania wniosków o nagrody za osiągnięcia sportowe i kulturalne

Dodane: 2023-01-05

Do 31 stycznia 2023 można składać wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia sportowe oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2022 roku.

Wnioski „sportowe” mają prawo składać: burmistrz z własnej inicjatywy, związki sportowe, kluby sportowe, radni RM oraz szkoły. Powinny znaleźć się w nim m.in. informacje o osiągnięciach, za które nagroda lub wyróżnienie może być przyznane; potrzebne są załączniki w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do nagrody. Ubiegać się mogą zawodnicy, którzy w ciągu całego 2022 roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe oraz trenerzy prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody mogą otrzymać osoby reprezentujące barwy klubów sportowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Chojnice; w tym Chojnickiego Klubu Żeglarskiego z siedzibą w Charzykowach.

Więcej o tym konkursie na stronie UM Chojnice.

Natomiast wnioski „kulturalne” może składać burmistrz z własnej inicjatywy, Radny Rady Miejskiej w Chojnicach, instytucja kultury, szkoła oraz organizacja pozarządowa działająca w sferze kultury. Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na postawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu, które w ciągu 2022 roku wykazały się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane indywidualnie lub zespołowo. 

Więcej o tym konkursie na stronie UM Chojnice.

Tagi: