Konferencja prasowa w UG Chojnice z 2.03.2023

Dodane: 2023-03-05

W czwartek 2.03.2023 odbyła się konferencja prasowa Wójta Gminy Chojnice Zbigniewa Szczepańskiego. Publikujemy jej przebieg oraz poruszane w niej sprawy.

0.00 – Otwarcie konferencji, przedstawienie jej uczestników. Przedstawiciel firmy Petrus z Chojnic o planie budowy w gminie Chojnice sieci odbiorców TVK i internetu przy wykorzystaniu zbudowanej przez Orange sieci światłowodowej; są zbierane deklaracje ws. przyłączenia do sieci odbiorców w Charzykowach; sołtys Chojniczek o zainteresowaniu tą inicjatywą swoich mieszkańców, od których zebrał ok. 300 deklaracji; spore zainteresowanie jest także w Lichnowach.

25.50 – Pytanie od Chojnice TV do sołtysa Tomasza Sujaka ws. lamp solarnych, które są testowo zainstalowane w Chojniczkach oraz do wójta ws. opinii Starostwa nt. potrzeby uzyskiwania zezwoleń na budowę lamp solarnych.

27.50 – Wójt Zbigniew Szczepański o działaniach podjętych przez Gminę, Starostwo i miasto Chojnice w celu obniżenia kosztu ogrzewania urzędów (na razie gaz ziemny) oraz planie wykorzystania środków z UE na OZE.

31.20 – odp. Wójta na pytanie Chojnice TV ws. stanowiska Starostwa: wkrótce kolejne spotkanie, przedstawimy na nim opinię prawną ws. montażu lamp solarnych; 6 lamp solarnych chcą postawić w Nieżychowicach. Ponadto o funkcjonowaniu wyłączania w nocy lamp ulicznych, zlecono projekt optymalizacji sieci ośw. ulicznego.

41.00 – sołtys Chojniczek przekazuje 300 deklaracji firmie Petrus.

43.00 – wicewójt Janusz Szczepański: firma Pozorski z Czerska będzie w 2023 dostarczać kruszywo na potrzeby Gminy; ogłoszono przetarg na wykonanie ulic Wiejskiej i Krótkiej w Chojniczkach oraz Stokrotek w Charzykowach.

49.50 – o postępie w budowie drogi powiatowej ze Sławęcina przez Ogorzeliny do Jerzmionek; o wnioskach rolników ws. budowy wjazdów na swe pola z ww. drogi.

55.30 – pytanie Chojnice TV ws. ewentualnego aneksu z wykonawcą remontu ww. drogi o podwyżkę wynagrodzenia (aktualnie nie ma takiego tematu – odp.) i możliwość połączenia remontowanego odcinka z Jerzmionek do Zamartego w gminie Kamień Kr. (gmina Kamień Kr. projektuje budowę ścieżki rowerowej na tym odcinku – odp.).

1.00.00 – na skrzyżowaniu DK 22 – Nowa Cerkiew – Krojanty będzie jednak sygnalizacja świetlna wraz z lewoskrętami jeszcze w ramach trwającej inwestycji drogowej na DK 22 z Chojnic do Czerska. To realizacja petycji z podpisami ok. 700 mieszkańców.

1.06.40 – władze Gminy i Powiatu wspólnie wizytowały teren planowanej modernizacji DW 212 od Chojnic do hotelu Na skarpie; ZDW Gdańsk zerwał umowę z wykonawcą dokumentacji na projekt modernizacji tego odcinka; gmina, miasto i powiat wspólnie wykonają ścieżkę rowerową na tym odcinku; ZDW na swój koszt wykona remont nawierzchni tego odcinka bez jego przebudowy.

1.21.00 – o przebudowie skrzyżowania na DW 235 z drogami do Klosnowa i Krojant; o remoncie DW 236 w Swornegaciach od SP do granicy wsi w stronę Brus; o wykonawcy kanalizacji deszczowej na tym odcinku wyłonionym przez UG Chojnice.

1.26.00 – nadal występują przypadki podorywania pasów drogowych przez rolników; ostatnio przy DW 235 w Zbeninach, ich autorzy dostaną listy z UG, ZDW może naliczyć wysokie kary dochodzące do kilkudziesięciu tys. zł.,

1.30.00 – było spotkanie władz gminy z przedstawicielem IHAR Redzikowo ws. budowy kanalizacji deszczowej w Klawkowie; ma powstać do 10.2023; o jej przebiegu i problemach z budową (istniejące rowy melioracyjne po zachodniej stronie DW 235 są zarośnięte).

1.36.10 – IHAR Redzikowo nie skorzysta z propozycji gminy Chojnice ws. wykupu za 50% wartości z wyceny zespołów pałacowych w Nieżychowicach i Chojnatach.

Tagi: