Konferencja prasowa w Urzędzie Gminy Chojnice z 13.04.2023

Dodane: 2023-04-14

W czwartek 13.04.2023 odbyła się konferencja prasowa Wójta Gminy Chojnice Zbigniewa Szczepańskiego. Publikujemy jej przebieg oraz poruszane w niej sprawy.

0.00 – Otwarcie konferencji, przedstawienie jej uczestników i programu.

1.00 – Ignacy Guenther, zasłużony Obywatel Gminy Chojnice, o swej inicjatywie powstania w Ogorzelinach tablicy na głazie upamiętniającym rolnicze związki zawodowe w czasach PRL. Odsłonięcie tablicy 10 maja. O g. 10.00 msza św. w tamtejszym kościele.

14.10 – podpisanie przez Wójta Zbigniewa Szczepańskiego w obecności sołtysów umów na budowę dróg w Charzykowach i Chojniczkach z właścicielami firm Ad-Bet Sp. z o.o. oraz MP BUDOWNICTWO DROGOWE Piotr Paszko.

32.00 – dyrektor GOK Chojnice Justyna Rząska o trzech projektach, które otrzymały rządowe dofinansowanie z programu „Kultura dostępna”. Będą dotyczyły m.in. twórczości Kornela Makuszyńskiego oraz szkoleń hafciarstwa. Program imprez letnich w trakcie przygotowywania.

48.30 – na zebraniu Kolegium Rady Gminy będą rozmowy m.in. nt. instalowania w gminie lamp solarnych i tworzeniu spółdzielni energetycznych.

49.40 – zgodnie z zapowiedzią gmina niedawno złożyła 4 wnioski o dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; dotyczą rewitalizacji przestrzeni w Lichnowach i Sławęcinie, przebudowy świetlicy wiejskiej w Granowie, prac konserwatorskich kapliczek przydrożnych oraz w parku w Topoli.

53.15 – o inwestycjach na gminnych drogach; o programie ich budowy w formacie 2:1; o ogłoszonym niedawno przetargu na dostawę 3100 szt. betonowych płyt drogowych typu JOMB.

58.40 – radny Józef Kołak o organizowanych przez niego spływach kajakowych; najbliższe 30.04 i 7.05.

1.00.00 – o problemach wywołanych uchyleniem przez WSA w Gdańsku planów miejscowych dla Lasu Wolność oraz półwyspu Miechurz w Małych Swornegaciach; Gmina wniesie odwołanie od tych wyroków do NSA w Warszawie.

1.12.30 – o kontrowersjach wokół planu lokalizacji w Małych Swornegaciach masztu telefonii komórkowej; było w tej sprawie w UG spotkanie z udziałem m.in. przedstawiciela na woj. pomorskie sieci PLAY; być może będzie maszt w okolicznych lasach.

1.27.00 – Gmina dogadała się z właścicielami masztów telefonii komórkowej na wykup gruntów pod nimi za równowartość 15-letniego czynszu dzierżawnego; ok. 1 mln zł będzie wpływu do budżetu z tego tytułu.

1.30.45 do końca nagrania – o petycji ws. projektu planu miejscowego dla terenu przy lokalu pn. Holiday w Charzykowach.

Tagi: