Są gotowe raporty ws. odpadów i `Czystego Powietrza`

Dodane: 2023-05-15

Miasto Chojnice na razie spełnia wymogi dotyczące poziomu odzysku segregowanych odpadów. Aktualnie udaje się utrzymać próg 28%, ale w 2034 musi być minimum 60%. W I kwartale 2023 39 wniosków do programu „Czyste Powietrze” uzyskało akceptację.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w chojnickim ratuszu co roku ma za zadanie dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska raporty na temat poziomu osiągniętego przez mieszkańców miasta segregacji odpadów. W 2022 roku próg wynosił 23%. W bieżącym roku jest to 25%. Na razie nie ma „bólu głowy” z tego powodu, gdyż chojniczanie do pojemników na odpady segregowane wrzucają ok. 28% całości odpadów, ale w 2024 będzie to już 35%, a od 2034 aż 60%.

Jest gotowy także raport przygotowany przez ten sam wydział nt. programu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn. „Czyste Powietrze”. Wydział prowadzi na zlecenie WFOŚ punkt informacyjny, pomaga wypełnić wnioski i je przyjmuje. W pierwszym kwartale 2023 ogółem pozytywnie rozpatrzono 39 wniosków na trzech poziomach dochodowych wnioskodawców. Na najniższym było 18, na podwyższonym 10 wniosków, a na najwyższym 11.

Przy artykule film edukacyjny ZZO w Nowym Dworze nt. poprawnego segregowania odpadów.

Tagi: