Startuje Czerski Budżet Obywatelski – edycja 2024

Dodane: 2023-05-26

Niebawem ruszy kolejna edycja Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Prace nad edycją 2024 roku rozpoczną się 15 czerwca. Do podziału jest kwota 740 tys. zł. Uchwałę ws. CzBO czerscy radni przyjęli w lutym 2014 roku i od tego roku jest realizowany w tej gminie powiatu chojnickiego.  

Od 15.06, przez miesiąc, można będzie zgłaszać propozycje realizacji przedsięwzięć, które następnie będzie weryfikowała powołana przez burmistrza Czerska Przemysława Bieska - Talewskiego specjalna komisja. Zaakceptowane zadania poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców naszej gminy.

Harmonogram przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego: 
1) 15 czerwca – 14 lipca 2023 r. – zgłaszanie projektów,
2) 17 lipca – 21 sierpnia 2023 r. – weryfikacja projektów,
3) 29 sierpnia 2023 r. – losowanie numerów projektów do głosowania,
4) 30 sierpnia – 16 października 2023 r. – promocja zatwierdzonych projektów,
5) 25 września – 16 października 2023 r. – głosowanie,
6) do 31 października 2023 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

Mieszkańcy z terenu miasta będą mogli składać wnioski do kwoty 60 tys. zł, natomiast z terenów wiejskich do kwoty 40 tys. zł. 

Cała gmina Czersk została podzielona na okręgi konsultacyjne: 
1) Okręg konsultacyjny nr 1 (miasto Czersk) 
- pula środków: 300.000 zł (maksymalna wartość projektu: 60.000 zł).
2) Okręg konsultacyjny nr 2 (sołectwa: Gotelp, Lipki, Łąg, Łąg-Kolonia, Łubna, Malachin, Mokre, Odry, Wieck, Złotowo) 
- pula środków: 240.000 zł (maksymalna wartość projektu: 40.000 zł). 
3) Okręg konsultacyjny nr 3 (sołectwa: Będźmierowice, Gutowiec, Klaskawa, Krzyż, Kurcze, Mosna, Rytel, Zapędowo) 
- pula środków: 200 000 zł (maksymalna wartość projektu: 40.000 zł). 

Na stronie UM Czersk jest do pobrania:

1) Wzór formularza wniosku do zgłoszenia projektu w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.

2) Wzór zgody opiekuna prawnego na udział w konsultacjach osoby małoletniej poprzez złożenie przez nią wniosku o ujęcie projektu w Czerskim Budżecie Obywatelskim 2024 oraz przetwarzanie jej danych osobowych. 

Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku wyłącznie w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca br. włącznie. W przypadku trudności w wypełnieniu wniosku lub określeniu szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia, pomocą służą pracownicy Urzędu Miejskiego w Czersku i jednostek organizacyjnych gminy Czersk. Ważnym aspektem jest to, aby zakres projektu mieścił się w zadaniach własnych gminy. Głosowanie odbywa się w formie papierowej lub za pomocą formularza karty do głosowania w formie elektronicznej, z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP.

UM Czersk

Tagi: