Jak bezpiecznie jeździć na rowerze?

Dodane: 2023-06-05

Rowerzyści to tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Oznacza to, że nie są osłonięci karoserią, ich pojazdy nie są zabezpieczone strefami zgniotu, nie mają pasów bezpieczeństwa, ani poduszek powietrznych. Aby jazda na rowerze była bezpieczna musimy pamiętać o naszych obowiązkach i znać kilka zasad prawidłowego korzystania z dróg i ścieżek rowerowych.

Na bezpieczeństwo rowerzystów wpływa wiele czynników, począwszy od pory dnia i warunków pogodowych, ale najważniejsze są jednak zachowania samych rowerzystów, przede wszystkim respektowanie obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji.

Zgodnie z przepisami rowerzysta jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Jest także obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych. Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać np. z powodu robót drogowych, wtedy kierujący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi). Przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach ekspresowych i autostradach!

Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:

- opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,

·   szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

·   warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Z dzieckiem na rowerze

·   Dzieci poniżej 10-tego roku życia mogą poruszać się na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej.

·   Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Dozwolone jest przewożenie dziecka w przyczepie rowerowej.

·   Przewozić dziecko na rowerze lub w przyczepie rowerowej może tylko osoba, która ukończyła 17 lat.

Rowerzysta a przejście dla pieszych

Jako rowerzyści zachowajmy czujność i uwagę zwłaszcza na przejściach dla pieszych, przejazdach rowerowych, a także w ruchu ulicznym i na skrzyżowaniach. Bez należytej uwagi nie trudno o wypadek. Pamiętajmy, że rowerzysta, podobnie jak inni kierujący, ma zakaz:

·   wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,

·   omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

·   jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych. 

Rowerzysta obowiązany jest przestrzegać następujących zakazów:

·   jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego),

·   czepiania się pojazdów,

·   jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,

·   kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

·   korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

KPP w Chojnicach 

Tagi: