GOK Chojnice otrzymał dotację na projekt `Romantyzm na wyciągnięcie ręki`

Dodane: 2023-06-15

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach po raz kolejny sięgnął po dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Dostępna”. Kwota dotacji, to 41 tys. zł; wartość projektu 55 tys. zł.

Jednym z ważniejszych aspektów tego programu jest ułatwienie dostępu do kultury, zwłaszcza tej „wysokiej” osobom, które z różnych względów mają ten dostęp utrudniony.

Celem projektu „Romantyzm na wyciągnięcie ręki” jest udostępnienie mieszkańcom gminy Chojnice kultury wysokiej w postaci wydarzeń nawiązujących do twórczości polskich romantyków o znaczeniu narodowym i umożliwienie im poszerzenia wiedzy na temat tego dorobku kultury polskiej w okresie realizacji projektu.

Zadanie zostało opracowane w sposób kompleksowy. Zawiera ofertę skierowaną do różnych grup wiekowych i społecznych (z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami). Są to przede wszystkim wyjazdy na spektakle, będące adaptacjami lub inspirowanych dziełami twórców z epoki romantyzmu, do instytucji kultury w dużych miastach. Jeden ze spektakli – na podstawie sztuki Aleksandra Fredry, będzie „zagrany” w pobliskich Chojnicach z myślą o osobach, które z różnych względów nie mogą brać udziału w dłuższych podróżach i transmitowany na żywo.

Uzupełnieniem tych działań będzie oferta multimedialna w postaci projekcji utworów inspirowanych dziełami polskich romantyków w kinie plenerowym. Zrealizujemy także konkurs plastyczny dla dzieci i nagramy serie podcastów edukacyjnych z udziałem mieszkańców, które niewątpliwie ułatwią odbiór dzieł romantyków, ale też zachęcą mieszkańców gminy do aktywnego udziału w kulturze.

GOK Chojnice

Tagi: