W Gminie Chojnice brakuje deklaracji do CEEB z 650 adresów

Dodane: 2023-06-16

Ustawowy termin na złożenie przez właścicieli i zarządców budynków i lokali mieszkalnych deklaracji o źródłach ciepła minął 30 czerwca 2022. W bazie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków z terenu Gminy Chojnice brakuje ok. 650 adresów.

Zgodnie z zapisami ustawy z 2008 roku o wspieraniu emisyjności budynków należy w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW złożyć stosowną deklarację u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku, gdy na nieruchomości nie znajdują się źródła ciepła czy spalania paliw, także należy złożyć stosowne oświadczenie o takiej sytuacji.

Osoby, które nie złożą w terminie wspomnianej deklaracji, podlegają karze grzywny. W Urzędzie Gminy Chojnice właśnie trwają, jak przekazał na wczorajszej (15.06) konferencji prasowej wójt Zbigniew Szczepański, prace nad wysyłką wezwań do właścicieli nieruchomości, którzy zalegają ze wspomnianymi deklaracjami. Mają oni 7 dni od odebrania wezwania na złożenie wyjaśnień.

Tagi: