Konferencja prasowa w Urzędzie Gminy Chojnice z 15.06.2023

Dodane: 2023-06-19

W czwartek 15.06.2023 odbyła się konferencja prasowa Wójta Gminy Chojnice Zbigniewa Szczepańskiego. Publikujemy jej przebieg oraz poruszane w niej sprawy.

0.00 – Otwarcie konferencji, przedstawienie jej uczestników i programu.

0.45 – Dyr. GOK Chojnice Justyna Rząska o programie letnich imprez plenerowych w amfiteatrach, sołectwach i nie tylko; najprawdopodobniej jedną z gwiazd Szant w sierpniu będzie zespół Carrantouhill; będą plenerowe projekcje filmów na podstawie twórczości Aleksandra Fredry; tematem wiodącym Jarmarku EkoTurystycznego będzie woda; łączny koszt imprez letnich, to ok. 250 tys. zł; nie będzie po Szantach kursów MZK.

27.00 – GOK pozyskał dotację ok. 133 tys. zł dla swojej biblioteki w Charzykowach na realizację przez 2 lata programu promocji czytelnictwa.

29.15 – Wójt Zbigniew Szczepański: Wiele gospodarstw w gminie Chojnice jeszcze nie wypełniło obowiązku złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków; o trwającej suszy hydrologicznej.

34.30 – Wójt wydał zakaz pobierania wody z gminnych i sołeckich stawów w wielkich ilościach.

37.30 – z prośbą o pomoc do wójta zgłosił się sąsiad posesji, na której są pasieki z pszczołami.

42.00 – UG otrzymał ze Starostwa decyzję pozwalającą budować ścieżkę rowerową z Nowej Cerkwi do Lotynia z asfaltu o szer. 2 m; o planach budowy kolejnych ścieżek z unijnym dofinansowaniem w najbliższych latach; będą miały 85% dotacji.

49.05 – jest decyzja Starosty na modernizację drogi Igły – Czartołomie, Gmina składa wniosek do Wojewody na dotację w wys. 50% z programu poprawy bezpieczeństwa na realizację tej drogi.

54.10 – został ogłoszony przetarg na remont fragmentu drogi przy kościele w Nieżychowicach finansowanej razem z Sołectwem w proporcji 2 – 1; będzie wymiana polbruku na uzupełnienie ścieżki rowerowej w stronę Doręgowic na odcinku w pobliżu SP Nieżychowice.

58.55 – Gmina zgłosiła się w 2 kategoriach do konkursu „Asy Pomorza” ogłoszonego przez czasopismo „Zawsze Pomorze”.

59.30 – Gmina złożyła wniosek o grant w wysokości 100% kosztu do konkursu fundacji banku BGK „Mała Ojczyzna”, zostanie przeznaczony na odnowienie stawu w Chojniczkach.

1.01.15 – o funkcjonowaniu systemu oszczędzania energii elektrycznej poprzez wyłączanie w nocy lamp ulicznych; od połowy czerwca do połowy września w centach Charzyków i Swornegaci lampy będą się paliły całą noc.

1.08.15 – Wójt i Starosta będą mieli spotkanie w terenie w okolicach Silna i pobliskich wsi ws. wznowienia prac projektowych nowych dróg zawieszonych po zerwaniu umowy przez Powiat z jego wykonawcą.

1.10.25 – sesja absolutoryjna Rady Gminy odbędzie się 30 czerwca.

1.12.10 – na tej sesji stanie projekt uchwały ws. nadania parkowi w Lotyniu im. Jana Pawła II; prawdopodobnie po mszy św. w 6 rocznicę nawałnicy będzie odsłonięcie okolicznościowego obelisku w tym parku.

1.17.15 – o możliwości realizacji części plenerowej rocznicowych uroczystości z okazji szarży pod Krojantami dzięki pomocy finansowej od Wojewody Pomorskiego w wys. 400 tys. zł; będzie on ich kolejnym współorganizatorem; Gmina wystąpi do Prezydenta RP o objęcie uroczystości patronatem; po niedawnej wizycie w UW wójta i prezes Fundacji wysłano pismo do Wojewody o wsparcie.

Więcej w pełnym zapisie video konferencji w UG Chojnice z 15.06.2023.

Tagi: