Rozmawiano o poezji i najnowszej książce Marii Jolanty Kowalskiej

Dodane: 2023-06-23

Spotkanie z pisarką Marią Jolantą Kowalską odbyło się w Czytelni MBP w czwartek 22 czerwca. Z gościem rozmawiała bibliotekarka Anna Maria Zdrenka. Na wstępie prowadząca przybliżyła życiorys poetki. Maria Jolanta Kowalska jest magistrem filologii polskiej, teksty, które pisze to nie tylko poezja, ale również proza i publicystyka.

Pisarka należy do wielu stowarzyszeń literackich, m.in. Związku Literatów Polskich. Jest również współinicjatorką powstania pierwszych trzech Chojnickich Nocy Poetów. Utwory, które napisała zebrane zostały w kilkanaście tomików literackich, a pojedyncze wiersze znaleźć można w wielu antologiach.

W dalszej kolejności Anna Maria Zdrenka przeczytała wiersz o potrzebie tworzenia, przed którą poecie nie udaje się uciec. Utwór ten znalazł się w najnowszym tomiku „Wzruszenie. W wirze wiersza i prozy”. Pisarka nawiązała do tytułu. Jak podkreśliła starała się w nim pokazać m.in. momenty, w których ludzie się wzruszają. – „Każdego z nas spotkało kiedyś to uczucie. Mnie również. Stąd taki właśnie tytuł” – mówiła. W książce znajdziemy też wiele innych tematów, a kolejnym z nich jest czas. – „Czas definiuje nasze istnienie. Bez niego byśmy nie istnieli” – zauważyła Maria Jolanta Kowalska. Następnie zebrani obejrzeli krótki filmik poświęcony pisarce zrealizowany przez Krzysztofa Kamieńskiego, poetę i prozaika związanego z Warszawą, z którym napisała tryptyk włoski.

Podczas spotkania nie zabrakło też nawiązań do Chojnickiej Nocy Poetów, której poetka była współorganizatorem. W najnowszym tomiku poświęciła jej nawet wiersz „Chojnicka Fosa Nocą Poetów”. – „To jest mój hołd dla tego pięknego wydarzenia” – dodała. Powiedziała też, że gdziekolwiek nie pojedzie, poeci bardzo miło wspominają tę chojnicką poetycką imprezę, zarówno w Polsce, ale też za granicą. Według autorki poeta musi również reagować na otaczającą go rzeczywistość. Stąd wiersze mówiące o epidemii koronawirusa i wojnie na Ukrainie. Rozmowy o poezji przeplatane były czytaniem wierszy oraz zdjęciami z XII Ogólnopolskich Spotkań Poetyckich w 2016 roku, które towarzyszą Chojnickiej Nocy Poetów.

W dyskusjach chętnie udział brali uczestnicy spotkania, wspominając poetyckie wydarzenia i odnosząc się do twórczości Marii Jolanty Kowalskiej. Na zakończenie chętni ustawili się po autografy i obejrzeli wystawę prezentującą życie i twórczość pisarki.

Tagi: