Interpelowała ws. zalewanego skrzyżowania Młodzieżowa – Ceynowy

Dodane: 2023-07-24

Mimo naprawy na zlecenie Powiatu Chojnickiego uszkodzonego fragmentu kanalizacji deszczowej, nadal ulewy powodują zalewanie skrzyżowania ulic Młodzieżowej i Ceynowy. Interweniowała w tej sprawie niedawno radna Mirosława Dalecka.

W 2021 na prośbę władz miasta Chojnice, o czym była mowa na konferencjach prasowych w UM z sierpnia i września tegoż roku, jesienią została dokonana naprawa kanalizacji deszczowej w tym rejonie miasta. Niestety, mimo to nadal występują na tym skrzyżowaniu zastoiska wody po intensywnych deszczach. To spowodowało pod koniec czerwca 2023 złożenie przez powiatową radną złożenia interpelacji do Starosty Powiatowego.

W dniu dzisiejszym, czyli 21.06, zwrócił się do mnie mieszkaniec Chojnic informując o zalanym skrzyżowaniu Młodzieżowa – Ceynowy i dużym utrudnieniu w ruchu po zaledwie 10 minutach ulewnego deszczu. Umieszczone w interpelacji zdjęcia wykonał po 30 minutach od jego ustania. Twierdzi, że woda sięgała ok. 20 cm. Zakończona (jesienią 2021 – Red.) inwestycja pewnie zapłacona, ale nie spełnia swojej roli.” Radna Mirosława Dalecka prosi o odpowiedź na uwagi mieszkańca oraz o m.in. podanie terminu wykonania poprawnego odwodnienia feralnego skrzyżowania.

Starosta Marek Szczepański w swej odpowiedzi z 4.07 wyjaśnia, że „Na skrzyżowaniu ulic Ceynowy - Młodzieżowa nie występują usterki, a wpusty uliczne są drożne. Istniejący problem związany jest z nieodbieraniem wody przez kanalizację deszczową i zbyt małą średnicą rur odbierających wodę. Powyższe powoduje, że kanalizacja nie może odebrać natychmiast dużej ilości wody w przypadku ulewnego deszczu, nawet jeżeli trwa on chwilę. Na podstawie umowy z 6.09.2021 wykonano remont zerwanego kanału deszczowego w ul. Ceynowy, na odcinku od skrzyżowania z ul. Młodzieżową do wjazdu na teren firmy „Caparol”. Przed remontem kanał był zerwany i w pełni niedrożny. Obecnie kanalizacja deszczowa jest drożna, jednak przekrój kanału deszczowego kamiennego w kierunku ul. Igielskiej (średnica fi 250 mm) jest zbyt mały, aby przejąć ulewny deszcz. Opracowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Derdowskiego i Ceynowy (...), która będzie zawierać przebudowę kanalizacji deszczowej.”

Na slajdzie 3 zdjęcia, o których mowa w artykule.

Tagi: