Będzie nowe przejście przez Drzymały. Decyzja władz Powiatu po 2 tygodniach

Dodane: 2023-07-26

Jednak można wniosek radnego o nowe przejście dla pieszych załatwiać w Starostwie w 2 tygodnie, a nie od stycznia br. i czekać na decyzję w tej sprawie specjalnej komisji. Tyle czasu było potrzeba na realizację interpelacji powiatowego radnego Sławomira Rząski.

Złożył on ją do Starosty Marka Szczepańskiego 7 czerwca br. Napisał w niej m.in., że w związku z oddaniem w 2022 roku do użytku nowego dworca autobusowego oraz marketu u zbiegu ulic Towarowej i Łanowej, zwiększył się ruch pieszy w tym rejonie miasta. Dlatego mieszkańcy osiedla Spółdzielcza i nieparzystych numerów ul. Drzymały korzystają z przejścia w miejscu niedozwolonym pomiędzy budynkami Drzymały 9 i 10, „co stwarza niebezpieczeństwo zarówno dla użytkowników drogi, jak i dla pieszych. (…) Proszę o rozpatrzenie możliwości utworzenia w tym miejscu przejścia dla pieszych”.

W odpowiedzi na interpelację, która jest z 20 czerwca, czyli po 13 dniach od jej złożenia, nie ma informacji, by była ona opiniowana przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Drogowego, jak jest w stanowisku władz Powiatu ws. wniosków miejskich radnych o wyznaczenie przejścia przez ul. Ceynowy przy skrzyżowaniu z Derdowskiego. Pierwszy z nich jest ze stycznia 2023. Starosta Marek Szczepański informuje w odpowiedzi, że „po przeprowadzonej analizie stwierdzono zasadność przedmiotowego wniosku. Zostanie opracowany projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Drzymały, a przejście powstanie we wnioskowanej lokalizacji przy istniejącym oświetleniu drogowym”.

Tagi: