Zaprezentowano książkę o jeziorze Łukomie

Dodane: 2023-07-27

We wtorek 25 lipca w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach odbyła się promocja książki przygotowanej i opracowanej przez Zaborski Park Krajobrazowy wspólnie z Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach.

Publikacja zawiera dziewięć referatów, zaprezentowanych w ubiegłym roku na wpisującym się w obchody 100-lecia żeglarstwa chojnicko-charzykowskiego sympozjum popularno-naukowym „Połączeni dziedzictwem Łukomia” w siedzibie ZPK. Znajdziemy w niej informacje m.in. o tradycjach żeglarskich, historii początków letniska w Charzykowach, o nazwach toni rybackich i innych miejsc związanych ze spławem drewna lub rozwojem żeglarstwa, o zmianach warunków środowiska wodnego i roślinności wodnej oraz o stanie poznania awifauny Jeziora Charzykowskiego. Dla każdego autora podstawą rozważań było dziedzictwo jeziora Łukomie widziane w różnorodnych perspektywach tematycznych i naukowych.

Muzeum H-E w Chojnicach

Tagi: