Wicemarszałek Bonna odpowiada na pismo ws. sygnalizacji na skrzyżowaniu Tucholska – Gdańska

Dodane: 2023-08-09

W połowie lipca br. po śmiertelnym wypadku z udziałem rowerzystki na skrzyżowaniu ulic Tucholskiej i Gdańskiej, gdzie od 09/2022 pulsuje żółte światło, bloger rowerowy Wojciech Czapiewski wysłał do Marszałka pismo z wnioskiem o jej przełączenie na zwykły tryb.

Niedawno otrzymał odpowiedź na nie podpisaną przez wicemarszałka Województwa Pomorskiego Leszka Bonnę. Zamieszczamy kilka fragmentów. Całość w tym miejscu.

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci rowerzystki, która zginęła w wyniku wypadku na ww. skrzyżowaniu. Do czasu jednak ustalenia ostatecznych przyczyn wypadku z udziałem rowerzystki, nieuzasadnione jest stawianie tezy, że zdarzenie to wynika z braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na wskazanym skrzyżowaniu w pełnym programie.

W tym miejscu należy podkreślić, że Samorząd Województwa Pomorskiego zawsze priorytetowo traktuje sprawy związane z bezpieczeństwem użytkowników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim najsłabiej chronionych, jakimi są piesi i rowerzyści. Natomiast wszyscy uczestnicy ruchu zbliżając się do skrzyżowania, na którym sygnalizacja świetlna pracuje w trybie ostrzegawczym, zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Dotyczy to również elementów drogi jakimi są przejście dla pieszych czy przejazd dla rowerów. (...)

Pismem z 3.11.2022 r. Burmistrz Chojnic zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z wnioskiem o wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 240 (ul. Tucholska) z drogą gminną (ul. Gdańska) poprzez wprowadzenie pierwszeństwa z drogi nr 240 w kierunku drogi gminnej. Po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji wniosek ten został negatywnie zaopiniowany z uwagi na duże prawdopodobieństwo pogorszenia stanu bezpieczeństwa ruchu w przypadku wprowadzenia tzw. łamanego pierwszeństwa, wyłącznie przez zmianę organizacji ruchu, bez przebudowy skrzyżowania. (...)

Podsumowując informuję, że zamiarem Samorządu Województwa Pomorskiego jest organizowanie ruchu na drogach wojewódzkich stwarzające możliwie najlepsze warunki komunikacji i zapewniające bezpieczeństwo ich użytkownikom. Dlatego też zwrócono się do ZDW o dokonanie analizy czynników, które mają wpływ na ograniczenie swobody ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu, sprawdzenie warunków pracy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną oraz zbadanie przyjętych rozwiązań, niezwłocznie po jego przejęciu w zarządzanie. Na podstawie wniosków i zaleceń zawartych w analizie, ZDW wprowadzi rozwiązania mające na celu upłynnienie ruchu na skrzyżowaniu uwzględniając niezbędne pieszych i rowerzystów.

Fot. z wypadku z 14.07.2023 KP PSP Chojnice.

Tagi: