W UM Chojnice czekają na ankiety od seniorów

Dodane: 2023-11-08

Jest już dostępny na stronie www ratusza kwestionariusz ankiety „diagnozujący opinie i sugestie seniorów”. Można go wypełnić online, można pobrać i wydrukować, by następnie dostarczyć do Urzędu Miejskiego.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety, którego celem jest poznanie opinii i sugestii seniorów mieszkających w Chojnicach, co do działań miejskich, które są lub mogłyby być skierowane do tej grupy mieszkańców. Wyniki uzyskanych opinii i sugestii posłużą nam do stworzenia trafnej diagnozy stanu istniejącego oraz celów i działań dla Polityki senioralnej miasta Chojnice. Z góry bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas! Zespół do spraw polityki senioralnej miasta Chojnice”.

W ankiecie, która ma 4 strony, seniorzy proszeni są o podanie m.in. z kim mieszka co dzień; na terenie jakiego osiedla mieszka; czy korzysta z komputera i Internetu; czy jest zadowolony z życia w Chojnicach w skali od 1 do 7; sposobów spędzania wolnego czasu. Pytanie nr 17 warto zacytować w całości. „Z jakich źródeł czerpie Pani/Pan informacje o wydarzeniach lokalnych i regionalnych (można zaznaczyć wiele odpowiedzi)?”. Do wyboru są takie warianty: od znajomych (rozmowy/spotkania); ze stron internetowych instytucji; z portalu Facebook (mam konto); z plakatów/ogłoszeń; z prasy lokalnej; z lokalnego radia; od organizacji senioralnych; inne źródła. Lokalne portale nie załapały się do tych wariantów. Prosimy o podanie któregoś w wariancie „inne źródła”.

Tagi: