`Warunki zabudowy` dla kamienicy przy Bankowej wydano w październiku 2023

Dodane: 2024-02-07

Na początku stycznia br. (10.01) wystąpiliśmy do ratusza o nadesłanie kopii warunków zabudowy i korespondencji w tej sprawie na linii wnioskodawca – UM w Chojnicach. Komplet odpowiedzi dostaliśmy dopiero wczoraj, 6 lutego.

Po zredagowaniu tekstu nt. wątpliwości radnych z Komisji Komunalnej o organizacji ruchu na ul. Bankowej po wybudowaniu kamienicy przy niej, które wyrazili w grudniu 2023, postanowiliśmy drogą elektroniczną wystąpić do UM o warunki zabudowy „oraz korespondencji na linii UM Chojnice – Wnioskodawca.” Nie znaliśmy daty wniosku o wydanie Warunków, ani daty wydania tychże Warunków, więc tak ogólnikowo przedstawiliśmy sprawę. W ostatni dzień, który dopuszcza Kodeks Postępowania Administracyjnego, czyli 14 dnia od wysłania maila (24.01), otrzymaliśmy kopię Warunków i pismo z UM podpisane przez wiceburmistrza Adama Kopczyńskiego, byśmy uzupełnili wniosek o zakres dat ww. korespondencji. Z decyzji o Warunkach poznaliśmy te daty, więc mogliśmy je określić. Podejrzewaliśmy, że kolejna odpowiedź przyjdzie do nas także 14 dnia i nie zawiedliśmy się. Dzięki temu możemy Naszym Czytelnikom przedstawić teraz trochę szczegółów dotyczącej inwestycji na terenie po b. siedzibie ZGM.

Wniosek o wydanie Warunków Zabudowy firma PB Górski złożyła w UM 4.07.2023. W Warunkach z 3.10.2023 zapisano, że to będzie budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w przyziemiu i garażami. Szerokość elewacji wzdłuż ul. Bankowej do 45 m, wysokość budynku do 18 m, płaski dach, zabudować można do 57% powierzchni działki. Minimum 25% jej powierzchni ma być biologicznie czynna. Linia zabudowy jest w odległości 4 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Bankowej. W związku z tym, że teren inwestycji jest w „strefie ochrony stanowisk archeologicznych”, prace budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem WKZ. Urząd Miejski wymaga, by na jedno mieszkanie przypadało minimum jedno miejsce postojowe lub w garażu. Natomiast jedno miejsce postojowe musi przypadać na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni usługowej.

We wniosku o wydanie Warunków podano, że w kamienicy będzie 105 miejsc garażowych, zero na parkingu i 140 mieszkań. Zaznaczono w nim opcję „4 m i więcej” w punkcie dotyczącym odległości budynku od granicy działki budowlanej. W piśmie z 22.09.2023 do UM PB Górski wnosi o zmianę linii zabudowy od strony ul. Bankowej z 6 m do 4 m w związku z przyjętymi założeniami architektonicznymi i budowlanymi. Ratusz warunkował wydanie zgody na to uzupełnieniem wniosku o koncepcję rozwiązań drogowych, gdyż „w okolicy planowanej inwestycji znajdują się budynki użyteczności publicznej, tzn. szkoły, przedszkola, które generują bardzo duży ruch, szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych.” Jak już wcześniej informowaliśmy w relacji z konferencji prasowej z UM z 18.01.2024, firma PB Górski dostarczyła wspomnianą koncepcję organizacji ruchu i w dniu 3.10.2023 Warunki Zabudowy zostały wydane.

Tagi: