Radni z gminy Brusy zebrali się na ostatniej sesji tej kadencji

Dodane: 2024-03-29

97 mln zł wydatkowanych na inwestycje w mieście i gminie Brusy z udziałem funduszy zewnętrznych. Kwota pozyskanych środków to aż 100 mln zł przeznaczonych na projekty twarde i miękkie. To skrót podsumowania VIII kadencji Samorządu Gminy Brusy. Działania minionych 5 lat zsumowano podczas 51 i zarazem ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brusach (26.03).

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej przedstawili przewodniczący Zbigniew Łącki i przewodniczący poszczególnych Komisji. Burmistrz Brus Witold Ossowski dokonał bilansu działań inwestycyjnych Samorządu w latach 2019-2023. Wybudowanych i zmodernizowanych zostało 69 km dróg za 41,6 mln zł. Na inwestycje w zakresie kultury, sportu i turystyki przeznaczono ponad 28 mln zł. Kolejne 25,6 mln stanowiły wydatki inwestycyjne związane z oświatą, ochroną środowiska, zdrowiem, bezpieczeństwem i usługami społecznymi. Gmina przeznaczyła na działania inwestycyjne łącznie 97 mln zł. Aż 100 mln środków unijnych i krajowych zasiliło budżet Gminy przeznaczony na inwestycje oraz tzw. projekty miękkie, czyli niematerialne z zakresu edukacji, polityki społecznej czy kultury.

Burmistrz podziękował za współpracę wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój miasta i gminy Brusy. Wyrazy wdzięczności skierował m.in. do członków Rady Miejskiej, szczególnie trójki radnych, która kończy wieloletnią pracę w Radzie Miejskiej i nie ubiega się o mandat w najbliższych wyborach. Mowa o Bernadecie Niebrzydowskiej, Andrzeju Wieckim i Zbigniewie Łąckim. Rada Miejska złożyła również podziękowanie na ręce burmistrza.

Radni podczas sesji podjęli 9 uchwał, m.in. wyrazili zgodę na bezprzetargowe zawarcie umowy ze spółką Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy na dalszą dzierżawę obiektów gminnych, w których funkcjonują ośrodki zdrowia w Brusach i Leśnie. Obecny na sesji doktor Dariusz Thielemann omówił bieżącą działalność przychodni odpowiadając na zapytania o problemy z rejestracją na wizyty lekarskie. Jak wyjaśnił, wynikają one z problemów kadrowych. Ponadto Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego udzielono dotacji na prace konserwatorsko - renowacyjne zabytkowego kościoła w Leśnie. Dotacja wynosi 980.000 zł z czego 960.400 zł stanowi pozyskane przez Gminę Brusy dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

UM Brusy

Tagi: