Poseł Mrówczyński zaprosił na debatę o stanie kolejnictwa w chojnickim regionie

Dodane: 2017-04-25

Wczoraj (24.04) w sali konferencyjnej CE-W w Chojnicach odbyła się debata „Komunikacja kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województw – diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju”. Jej pomysłodawcą był poseł Aleksander Mrówczyński, organizatorem jego biuro poselskie, moderatorem Bartosz Bluma.

Zaplanowano dwie części: "Infrastruktura kolejowa" oraz "Przewozy pasażerskie". Dyskusja była gorąca, nie brakowało w niej polemik pomiędzy zaproszonymi gośćmi z instytucji kolejowych i samorządowych, a przybyłymi działaczami, którym leży na sercu utrzymanie i rozwój połączeń kolejowych w regionie chojnickim. Zmartwiło obecnych, że na chwilę obecną nie są planowane przez PKP inwestycje i modernizacje linii dochodzących do węzła Chojnice. Efektem tego może być status przystanku dworca w Chojnicach, który niedługo zostanie odnowiony. Postulowano, by zelektryfikowano linię Wierzchucin - Tuchola - Chojnice; wybudowano łącznicę Człuchów - linia z Chojnic do Piły; zwiększono ilość połączeń Chojnic z Bydgoszczą, gdyż teraz połowa kursów z Bydgoszczy kończy kurs w Tucholi. Chojnice TV transmitowało całość debaty.

0.00 - otwarcie i powitanie gości przez Bartosza Blumę:

Aleksander Mrówczyński - poseł RP, Bonkowski Waldemar Senator RR, Buczyński Tomasz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; Gackowski Jacek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – Zakłady Linii Kolejowych W Bydgoszczy;  Jankowski Marek Starostwo Powiatowe w Chojnicach; Kozłowska Alicja Urząd Transportu Kolejowego; Krzywicki Ireneusz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Centrum Realizacji Inwestycji; Kuberka Marek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A; Kwabiszewski Piotr PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – Zakład Linii Kolejowych W Bydgoszczy; Labuda Zbigniew Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni; Ludwikowska Sandra Stowarzyszenie „Pociąg Dla Krajny"; Tomasz Bracka, wiceprezes Stowarzyszenia "Pociąg Dla Krajny" i redaktor naczelny Gazety Więcborskiej; Majder Jerzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A; Manikowski Eugeniusz Pomorski Urząd Marszałkowski – Departament Infrastruktury; Mazur Przemysław Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski – Departament Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu; Osipów Andrzej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – Centrum Realizacji Inwestycji (Gdańsk); Paszun Daniel Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski – Wydział Infrastruktury i Transportu; Pleśniar Paweł Arriva Rp Sp. z o.o.; Rajkiewicz Jadwiga Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski – Wydział Infrastruktury i Transportu; Szczepański Marek Starostwo Powiatowe Chojnice; Wiatr Włodzimierz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A . –Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie; Ks. Wulgaris Piotr Kapelan Kolejarzy; Szulkowski Marek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Zakład Linii Kolejowych w Gdyni; Michał Jaworski Urząd Transportu Kolejowego; Piotr Zabrocki Burmistrz Miasta i Gminy Czarne; Ryszard Szybajło Burmistrz Człuchowa; Edward Pietrzyk Wiceburmistrz Chojnic.

5.25 - Wystąpienie posła Aleksandra Mrówczyńskiego.

I cz. debaty

16.00 - Damian Otta z Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei o stanie infrastruktury kolejowej w regionie chojnickim.

29.20 - Tomasz Buczyński z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

38.20 - Eugeniusz Manikowski z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Dyskusja

38.20 - Zbigniew Reszkowski

52.25 - Tomasz Buczyński

57.50 - poseł Aleksander Mrówczyński

59.50 - przedstawiciel Polskich Linii Kolejowych

1.02.15 - Sandra Ludwikowska

1.04.10 - Tomasz Bracka, wiceprezes Stowarzyszenia "Pociąg Dla Krajny" i redaktor naczelny Gazety Więcborskiej.

1.08.30 - Tomasz Buczyński.

1.11.40 - Mariusz Szopiński, chojnicki kolejarz

1.13.30 - Adam Glapiński

1.17.00 - Eugeniusz Manikowski

1.19.16 - senator Waldemar Bonkowski

1.20.15 - Włodzimierz Wiatr z Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie

1.24.45 - podsumowanie I części przez chojnickich kolejarzy.

II część debaty

1.30.00 - otwarcie przez Bartosza Blumę

1.30.45 - Alicja Kozłowska z Urzędu Transportu Kolejowego nt. przewozów pasażerskich w Polsce

1.40.10 - Zbigniew Gęborys z Chojnic, przewodniczący Związku Maszynistów PLK w Gdyni.

Dyskusja

1.44.00 -  Adam Glapiński

1.47.30 - Zbigniew Reszkowski

1.50.40 - Stefan Gruźliński, gminny radny z Silna.

1.54.15 - p.Mirosław

1.55.50 - Przemysław Mazur z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego

2.02.40 - Eugeniusz Manikowski

2.06.55 - poseł Aleksander Mrówczyński

2.09.50 - Sandra Ludwikowska oraz Tomasz Bracka, wiceprezes Stowarzyszenia „ Pociąg Dla Krajny" i redaktor naczelny Gazety Więcborskiej.

2.13.40 - Paweł Pleśniar z ARRIVY

2.22.30 - Tomasz Buczyński

2.27.53 - podsumowanie II części przez chojnickich kolejarzy.

2.31.10 - podsumowanie debaty przez posła Aleksandra Mrówczyńskiego.

2.37.39 - Zbigniew Labuda z PolRegio w Gdyni: Wkrótce do Chojnic trafią dwa nowe szynobusy.

Tagi: