Wywiad z Prezes ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. Lucyną Perlicką

Dodane: 2020-12-23

Przeprowadziliśmy wywiad z Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Lucyną Perlicką. Poprosiliśmy o ocenę mijającego roku i podanie planów na kolejny 2021 rok.

- Mijający 2020 rok ze względu na trwającą pandemię wirusa COVID-19 zapewne jest nietypowy nie tylko dla Waszej firmy. Jak Pani go ocenia? Jakie były w tym czasie największe trudności w funkcjonowaniu ZZO Nowy Dwór?

- Rok 2020 zaskoczył nas wszystkich. Nikt chyba nie przypuszczał, że spotkają nas takie wydarzenia. Ten rok był czasem lęku i zaniepokojenia. Dominowała oczywiście troska o zdrowie, ale również ciągły niepokój związany z sytuacją gospodarczą. Najgorsza, w moim odczuciu, okazała się niepewność jutra. Zmiany prawa i wprowadzane obostrzenia następują bardzo gwałtownie, co zapewne w sytuacji pandemii jest zrozumiałe, jednak dla przedsiębiorców wdrażanie nowych wytycznych bywa bardzo trudne w realizacji. Czasami są to okoliczności, na które nie mamy wpływu.

Naszą największą troską było utrzymanie ciągłości pracy instalacji. Pomimo starań, zarówno w udostępnianiu pracownikom środków ochrony osobistej oraz wprowadzonym zmianom organizacyjnym, minimalizującymi spotkania pomiędzy pracownikami, bywały takie okresy, kiedy absencja pracowników była dla nas bardzo dotkliwa. Na szczęście uniknęliśmy najgorszego – przerwania ciągłości pracy zakładu.

Funkcjonowanie zakładu znacznie utrudniła decyzja Służby Więziennej o czasowym wstrzymaniu zatrudnienia osób pozbawionych wolności poza zakładami karnymi. W naszym zakładzie pracowało kilkanastu osadzonych i ich nieobecność jest dla nas bardzo odczuwalna. Muszę dodać, że osadzeni, którzy pracowali w naszej instalacji, dali się poznać jako sumienni i zaangażowani pracownicy i tym bardziej ich nam brakuje.

Na początku pandemii stanęliśmy, tak jak inne przedsiębiorstwa, przed koniecznością ograniczenia kontaktów pomiędzy pracownikami a osobami z zewnątrz. W naszej branży nie da się wyeliminować całkowicie takich kontaktów. To zrozumiałe, że musimy utrzymać ciągłość przyjmowania odpadów do zagospodarowania. Pozostał więc kontakt pod odpowiednim reżimem sanitarnym pomiędzy pracownikami obsługującymi wagę a kierowcami pojazdów transportujących odpady. Drugą znaczna grupą odwiedzających nasz zakład byli mieszkańcy, chcący skorzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Początkowo całkowicie wstrzymaliśmy działalność PSZOKu, jednak mieliśmy świadomość, że jest to działanie krótkoterminowe. Uruchomiliśmy więc PSZOK w soboty, oczywiście w odpowiednim reżimie sanitarnym. Okazało się, że zainteresowanie było tak duże, że klienci czekali w długich kolejkach, utrudniając przejazd drogą powiatową. Ostatecznie w trosce o bezpieczeństwo klientów, pracowników spółki oraz użytkowników drogi powiatowej Chojnice-Ogorzeliny, wprowadziliśmy konieczność wcześniejszego umawiania się telefonicznie w celu dostarczenia odpadów. PSZOK jest czynny dla mieszkańców miasta i gminy Chojnice we wtorki, czwartki i sobotę. Wszelkie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

- Co zmieniło się w 2020 roku w Waszej firmie? Jakie podjęliście działania modernizacyjne oraz w kierunku zmniejszenia uciążliwości dla okolicznych miejscowości?

- Rok 2020 w naszej spółce, to rok przygotowań związanych z otrzymanym dofinansowaniem. W związku z czym w mijającym roku nie możemy pochwalić się żadną spektakularną modernizacją. Prosimy o jeszcze trochę cierpliwości i mam nadzieje, że już za dwa lata będziemy mogli cieszyć się nowymi inwestycjami, które posłużą mieszkańcom powiatu chojnickiego i człuchowskiego.

- W 2020 został rozstrzygnięty przetarg na największą od powstania firmy rozbudowę ZZO Nowy Dwór. Proszę pokrótce przedstawić jej zakres, koszt, kto realizuje i kiedy planowane jest zakończenie.

- Rok 2020 był dla nas wyjątkowy, ponieważ w marcu podpisaliśmy umowę o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na działanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W ramach podpisanej umowy Zakładowi przyznano 53 272 280,27 zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”. W lipcu natomiast podpisaliśmy umowę na pożyczkę na wkład własny do projektu na kwotę 22 043 217 zł. Całkowity koszt projektu planuje się na ok. 96 mln zł, natomiast planowane zakończenie projektu, to koniec 2022 r. Warto również dodać, że w ramach dofinansowania uzyskano refinansowanie zadań inwestycyjnych o wartości 11 631 487,31 zł poniesionych w latach ubiegłych i odzyskano dzięki temu kwotę 6 430 401,71 zł .

W ramach Projektu na terenie zakładu powstanie:

- hala sortowni na odpady selektywnie zebrane wraz z infrastrukturą,

- 5 zadaszonych boksów magazynowych dla składowania posegregowanych odpadów z tworzyw sztucznych, metalu i innych surowców,

- zadaszony plac na odpady budowlane o pw. do 5500 m2 z panelami fotowoltaicznymi na dachu,

- plac o powierzchni do 3600 m2 na bioodpady i polepszacz glebowy,

- technologia RDFu,

- parking i budynek kontroli,

- stacje transformatorowe oraz przyłącza kablowe,

- ścieżka edukacyjna,

- rozbudowany zostanie PSZOK wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym halą magazynową na odpady surowcowe,

- zakupione zostaną maszyny i urządzenia niezbędne do funkcjonowania Zakładu,

- zakupione zostaną pojemniki do selektywnej zbiórki.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w 2020 r. przeprowadzono pierwsze postępowania przetargowe.

- Jakie jeszcze, poza wspomnianą rozbudową, na 2021 rok macie plany i cele do osiągnięcia?

- W 2021 r. skupimy się na realizacji projektu, o którym przed chwilą wspomniałam. Ze względu na złożoność oraz rozmiar inwestycji zadania, realizowane będą aż do 2022 r. W pierwszej kolejności planujemy zakończenie postępowań oraz podpisanie umów na technologię linii do selekcji, a następnie rozpoczęcie inwestycji związanych z pracami budowlanymi. Tak więc czeka nas bardzo pracowity rok związany z rozbudową zakładu. Planujemy także więcej spotkań z mieszkańcami, współpracy oraz wspólnych decyzji określających kierunki działań.

- Co chciałaby Pani przekazać mieszkańcom Powiatu Chojnickiego na Nowy 2021 rok?

- Szanowni mieszkańcy Powiatu Chojnickiego, miniony rok pokazał nam jak mały wpływ mamy na to, co może nas spotkać. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, iż prozaiczne niegdyś normy stały się marzeniem. Zarówno Państwu, jak i sobie życzę, aby nadchodzący rok był po prostu lepszy do mijającego. Pandemia uświadomiła nam, co tak naprawdę w naszym życiu jest najważniejsze: rodzina, bliscy, zdrowie, wolność, uśmiech. Abyśmy mogli spędzać czas z naszymi bliskimi, abyśmy cieszyli się dobrym zdrowiem i żebyśmy mogli wykonywać nasze pasje. Życzę nam wszystkim, abyśmy nie tracili pogody ducha, byli życzliwi i serdeczni dla siebie. „Ad meliora tempora”.

- Dziękujemy za udzielenie wywiadu. Życzymy w 2021 sprawnej realizacji inwestycji oraz Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Rozmawiał Jerzy Erdman z Chojnice TV.

Tagi: