Zostaw swój 1% w powiecie chojnickim! Zachęca Starosta Marek Szczepański

Dodane: 2021-03-05

Od 2004 r. podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może samodzielnie decydować, jakiej organizacji pożytku publicznego chce przekazać 1% podatku. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu chojnickiego do pozostawienia swojego 1% w naszym powiecie.

To Państwo swoimi wyborami zdecydują, na jaki cel zostaną przekazane Państwa pieniądze. Każda złotówka przekazana na rzecz OPP stanowi dla niej ogromne wsparcie, które pomaga zrealizować szereg przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności. 1% podatku, chociaż jednostkowo może wydawać się kwotą niewielką, umożliwia organizacjom realizację różnorodnych celów. Z pewnością wśród nich znajdują się takie, które są dla nas istotne i te, wobec których nie można przejść obojętnie.

Na terenie naszego powiatu działa 30 organizacji uprawnionych do pozyskiwania środków z 1%. Zajmują się one wsparciem dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, ale także działalnością sportową, kulturalną, edukacyjną, poprawą losu porzuconych zwierząt, rozwojem naszych miejscowości oraz pomocą osobom niepełnosprawnym i dotkniętym chorobą.

Przekazując część swojego podatku stowarzyszeniom i fundacjom z powiatu chojnickiego ułatwiasz realizację działań społecznikom – ludziom, którzy z pasją i pomysłowo rozwiązują lokalne problemy i sprawiają, że nasze otoczenie jest ciekawsze.

Starosta Chojnicki Marek Szczepański

WSPIERAJ LOKALNIE – wspieraj lokalne Organizacje Pożytku Publicznego Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Tagi: