Wirtualna II Majówka na Rowerze – Rajd Konstytucji

Dodane: 2021-04-20

Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru "Cyklista" przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Chojnicach zaprasza na Wirtualny Przejazd pod nazwą „II Majówka na Rowerze – Rajd Konstytucji”. Wydarzenie zaczynamy 2 maja, a kończymy dzień później.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Od dnia 22 kwietnia uczestnik wydarzenia rejestruje się i zapisuje się na stronie www.elektronicznezapisy.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń, limit - 60 uczestników. 2 maja na Starym Rynku przy fontannie od godz. 09.00 -10.00 zarejestrowani uczestnicy odbierają pakiety. We wskazanym okresie uczestnik wydarzenia musi pokonać min. 15 kilometrów rowerem. Osoby uczestniczące w tym wydarzeniu mogą jechać same, z rodziną lub z innymi osobami zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na trasie przejazdu uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zrobienia zdjęcia roweru z flagą otrzymaną w pakiecie oraz z wizerunkiem uczestnika wydarzenia. Po zakończonym zadaniu uczestnik zamieszcza zdjęcia w wydarzeniu obowiązkowo dodając pod zdjęciem #CHTMRCyklista lub przesyła na adres: cyklista.chojnice@gmail.com. Po zakończonym wydarzeniu i weryfikacji prawidłowości wykonania zadania uczestnicy zostaną powiadomieni o dacie, godzinie i miejscu odebrania pamiątki.
 
Uczestnicy, którzy zapisali się, odebrali pakiety i nie wykonali zadania mogą być wykluczeni z kolejnych rajdów. Wydarzenie ma charakter zamknięty o ograniczonej liczbie zgłoszeń (60 osób). W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby dorosłe i niepełnoletnie, które w trakcie przejazdu będą pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub pod opieką innych wskazanych osób dorosłych.
 
Tagi: