Skarga na burmistrza ws. odprowadzania ścieków z hospicjum Palium odrzucona

Dodane: 2022-04-08

Radni na sesji z 4.04 większością głosów uznali skargę na „działalność Burmistrza Miasta Chojnice w zakresie braku podjęcia działań w przedmiocie nieprawidłowości w odprowadzaniu ścieków pochodzących z nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Strzeleckiej 89” za bezzasadną.

Pod tym adresem jest Hospicjum ZNMP Fundacji Palium. Z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, że burmistrz Chojnic 30.08.2021 wydał decyzję o nakazie wykonania przyłącza do nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 89 w Chojnicach do istniejącej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na ul. Podlesie. Ponadto podano w nim, że „Należy zaznaczyć, iż z zaleceń Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej Burmistrz Miasta Chojnice nie posiada uprawnienia do określenia terminu wykonania obowiązku.”. Całość uzasadnienia do zapoznania w tym miejscu (str. 67 Biuletynu).

Zapoznaliśmy się z protokołem Komisji Skarg z 15.03.2022. Byli na nim obecni jedynie radni. Do protokołu nie dołączono ani treści skargi, ani wyjaśnień burmistrza. Na posiedzeniu nie było dyskusji nad wnioskiem o uznanie skargi za bezzasadną. Jedynie zastępca przewodniczącego Kazimierz Jaruszewski (przewodniczący Sebastian Matthes był nieobecny) wyjaśnił o co chodziło w skardze i przedstawił projekt stanowiska, który poparło trzech radnych, jeden wstrzymał się od głosu. W protokole jest także stwierdzenie, że „Członkowie komisji otrzymali we wcześniejszym terminie, celem zapoznania się, treść skargi oraz stanowiska i opinie prawne w tym temacie”.

Na sesji RM jedynym radnym, który wziął udział w dyskusji był Bartosz Bluma. - Mam duże wątpliwości, czy tej sprawy nie można było załatwić wcześniej. Czytając wyjaśnienia urzędników nasuwa mi się podobny wniosek. Dlaczego wcześniej właściciel nieruchomości nie został zobowiązany do zaprzestania negatywnego oddziaływania na środowisko? Nie wyobrażam sobie, by w mieście ścieki wypływały w sposób niekontrolowany.

Burmistrz Arseniusz Finster tak odpowiedział radnemu: - Gdybym miał wiedzę, że tak jest, to na pewno bym zareagował. Także kilka firm i jedna szkoła miały sanitarkę podłączoną do kanalizacji deszczowej. Kilka lat temu zrobiliśmy w mieście akcję kontroli, czy nie ma takich sytuacji. Udało się wtedy zrealizować wiele przełączeń. Coś nie zadziałało na etapie odbioru tego przyłącza (przy ul. Strzeleckiej 89 – przyp. Red.). W tej chwili prace przy nowym przyłączu są na ukończeniu i będzie wszystko w porządku.

W głosowaniu nad projektem uchwały za odrzuceniem skargi było 14 radnych, przeciw było trzech (Bartosz Bluma, Zdzisław Januszewski oraz Krzysztof Pestka).

Na zdjęciu Sebastain Matthes, przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji. Zdjęcie z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury z 8.04.2022.

Tagi: