Roman Dmowski nadal bez ronda w Chojnicach

Dodane: 2022-06-13

Podczas sesji RM z 6.06 zaakceptowano odrzucenie petycji złożonej przez Klub Konfederacji w Chojnicach o nadanie rondu u zbiegu ulic Piłsudskiego, Dworcowej, Warszawskiej i Świętopełka imienia Romana Dmowskiego.

Inicjatorzy popełnili dwa błędy formalne. Po pierwsze podpis złożyła pod nią osoba fizyczna, która nie jest oficjalnym reprezentantem organizacji składającej petycję. Po drugie, wzmiankowane rondo ma już patrona. Od 2012 roku jest nim decyzją Rady Miejskiej marszałek Józef Piłsudski. Być może do tego drugiego błędu przyczynił się brak tabliczek z nazwą ronda, mimo upływu 10 lat od decyzji miejskich radnych. Dlatego negatywna opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Nie polemizował z nią na sesji RM Bartosz Bluma, ale poprosił burmistrza Arseniusza Finstera, by znalazł inne miejsce godne uhonorowania Romana Dmowskiego. - Jest on jednym z ojców – założycieli odrodzonej w listopadzie 1918 Polski. Jego starania na Konferencji pokojowej w Paryżu doprowadziły do istnienia do 1939 Polski w tamtych granicach – stwierdził radny.

Lekko polemizował z tą tezą włodarz miasta: Uważam, że granice wschodnie II RP wyregulował Józef Piłsudski dzięki wojnie z bolszewikami, a nie w Traktacie Wersalskim; a zachodnie powstańcy śląscy i wielkopolscy walcząc z wojskami niemieckimi – jest zdania Arseniusz Finster.

Tagi: