W UM powstał referat ds. wodno – ściekowych

Dodane: 2022-06-15

W chojnickim ratuszu powstał w Wydziale Komunalnym Referat ds. Gospodarki Wodno – Ściekowej. Będą w nim pracowały trzy osoby. Dwie z nich – Krzysztof Teclaf oraz Lucyna Perlicka (na zdjęciu), pracowały do niedawna w ZZO Nowy Dwór. Jeszcze wcześniej w UM Chojnice.

Siedziba nowej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego mieści się w budynku b.szpitala, a jej sąsiadem jest Wydział Ochrony Środowiska. Nie będzie miał Referat swojego kierownika, gdyż wszyscy pracownicy będą podlegać bezpośrednio dyrektorowi Wydziału Komunalnego Jarosławowi Rekowskiemu.

- Ten Referat nie został specjalnie utworzony dla pani Lucyny Perlickiej, która otrzymała z UM urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji prezesa ZZO Nowy Dwór. W związku z zakończeniem inwestycji w sieć kanalizacji deszczowej musimy ją objąć opieką i konserwacją. Była prezes będzie jeszcze kilka miesięcy na zwolnieniu chorobowym. Jak się zakończy, rozpocznie pracę w nowym referacie. Płace wszystkich ich pracowników będą na tym samym poziomie, co w pozostałych wydziałach – poinformował na wtorkowej (14.06) konferencji prasowej burmistrz Arseniusz Finster.

Tagi: