`Raport o stanie miasta nie może być jego monografią`

Dodane: 2022-06-21

Możliwość debaty nad „Raportem o stanie miasta” była już w trzech poprzednich latach, ale dopiero nad tym dotyczącym 2021 roku z możliwości wzięcia w niej udziału skorzystało dwóch chojniczan, którzy nie są radnymi.

Byli to Maciej Wróblewski oraz Marcin Wałdoch, którzy do minionego piątku 17.06 dostarczyli do ratusza listy z minimum 50 podpisami osób popierających ich udział. Jako pierwszy tej sztuki w kadencji 2018 – 2023 dokonał Maciej Wróblewski, więc prowadzący obrady wczorajszej (20.06) sesji Rady Miejskiej jej przewodniczący Antoni Szlanga najpierw zaprosił na mównicę, by wykorzystał swoje 10 minut. Tyle czasu miał każdy z mówców, który nie jest radnym. Jak się wkrótce okazało, w tej dwugodzinnej debacie to założenie nie zostało dotrzymane.

Nasze nagranie całości debaty nad Raportem zrealizowane w sali obrad RM zawiera ścieżkę audio pochodzącą z zapisu transmisji video zrealizowanej przez UM Chojnice. Zapisu transmisji dokonywaliśmy w redakcji w trakcie obrad, gdyż po jej zakończeniu, w odróżnieniu od sesji Rady Gminy Chojnice i Rady Powiatu Chojnickiego, sesja RM Chojnic jest natychmiast niedostępna.

Maciej Wróblewski (od 1.45 do 11.48 minuty), który najprawdopodobniej debiutował w roli publicznego mówcy nie tylko w sali obrad Rady Miejskiej, jest zdaje się uważnym czytelnikiem medialnych relacji z obrad komisji Rady Miejskiej. Wspomniał m.in. o ubiegłorocznym posiedzeniu komisji komunalnej, na którym jedynym dziennikarzem był przedstawiciel Chojnice TV. Była na nim delegacja MZK z jego prezesem Dariuszem Sawickim, który planował wziąć udział, o ile uda się przekonać władze miasta, w konkursie na dotację na zakup elektrycznych autobusów. Jak sprawdził w Internecie, miasto Chojnice nie złożyło wniosku. Interesowało go, co było tego powodem.

Po nim (od 12.20 do 42.45) na mównicy był Marcin Wałdoch. Swoje wystąpienie rozpoczął od apelu adresowanego do szefa RM Antoniego Szlangi, by zgodził się na choć dziesięć minut więcej, niż limit, ale pierwsza próba była nieskuteczna. Część czasu swego wystąpienia znany bloger poświęcił na ostrą krytykę radnych i burmistrza miasta Arseniusza Finstera. Nie był także pochlebnego zdania o zawartości i układzie poszczególnych części Raportu, począwszy od spraw demograficznych i informacji o zadłużeniu miasta i zaciągniętych kredytach. Nie omieszkał wspomnieć o konflikcie ws. planu miejscowego dotyczącego zabudowy polany w Lasku Miejskim oraz o sytuacji powstałej w ZZO w Nowym Dworze po odwołaniu przez Radę Nadzorczą ówczesnej prezes Lucyny Perlickiej. Po 10 minutach Antoni Szlanga próbował zakończyć wystąpienie Marcina Wałdocha, ale po jego prośbie o danie kolejnych 10 minut, które zaadresował do burmistrza Arseniusza Finstera i radnych (poparli ją Bartosz Bluma, Bogdan Kuffel, Andrzej Plata, jak i burmistrz, o ile także te 10 minut dostanie Maciej Wróblewski), mógł kontynuować swoje wystąpienie. Po nim głos ponownie zabrał Maciej Wróblewski (43.10 do 49.15).

Po powyższych przemowach głos zabrał włodarz miasta (od 50.00). W I części ustosunkował się do części uwag pierwszego z mówców. - Chętnie z panem spotkam się w ratuszu i porozmawiam szerzej. Tym bardziej, że poruszył pan różne tematy bardzo merytorycznie – zauważył Arseniusz Finster.

Polemika z Marcinem Wałdochem (od 56.55) już nie była w tak ciepłym klimacie, ale na jej wstępie zadeklarował burmistrz, że „będę dla pana bardziej empatyczny, niż pan był dla mnie i moich urzędników”. Następnie, posiłkując się przygotowanymi planszami, wyjaśniał spokojnie zawiłości budżetowe i kredytowe. Tłumaczył, że szersze opisywanie działalności miejskich spółek i instytucji doprowadziłoby do powstania monografii Chojnic. Jednak w pewnym momencie nie omieszkał wbić „szpilę” interlokutorowi, że przegrał każde wybory, w których startował, a on 5 razy został wybrany na burmistrza w bezpośrednich wyborach.

Wyjaśnienia dla obydwu „nieradnych” uzupełnił wiceburmistrz Adam Kopczyński (1.18.00 do 1.25.45), który przekazał, że miasto nie wzięło udziału w konkursie na elektryczny autobus, gdyż była za niska dotacja. Obiecał, że krytyczne uwagi uczestników debaty dotyczące miejskiej aplikacji będą bacznie rozpatrzone.

W debacie wzięli jeszcze udział Bartosz Bluma (1.25.45-1.43.54, „Należy sprawdzić, dlaczego powstał przy dworcu autobusowym pomnik martwego jesiona”) oraz Janina Kłosowska (od 1.51.30, „Metoda In Vitro jest nieludzką i techniczną metodą powoływania ludzkiego życia”).

W głosowaniu nad votum zaufania dla burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera 13 radnych głosowało "za", 5 "przeciw", 2 wstrzymało się.

Więcej w naszej relacji video z całością debaty nad Raportem.

Tagi: