Za drogie zimowe utrzymanie na powiatowych drogach w gminie Chojnice

Dodane: 2022-09-23

Powiat Chojnicki unieważnił część przetargu na wyłonienie wykonawców zimowego utrzymania powiatowych dróg w gminie Chojnice. Jedyny oferent chciał prawie 100% więcej, niż przeznaczył na to zadanie Powiat.

Ogółem w budżecie Powiatu Chojnickiego na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych przez okres sześciu miesięcy zimy 2022/2023 umieszczono 2,775 mln zł. Udało się wyłonić realizatorów na tereny prawie wszystkich gmin wiejskich i miejskich poza gminą Chojnice. Tam jedyną ofertę złożył ZOM Klawkowo w wysokości ok. 1,3 mln zł, gdy w budżecie Powiatu jest jedynie 700 tys. zł. Władze powiatu zdecydowały unieważnić tę część przetargu i ogłosić ponownie. Pod koniec września jest otwarcie ofert. Natomiast wkrótce będzie podpisanie umów na realizację pozostałych części.

- Po otwarciu ofert okazało się, że należałoby dołożyć ok. 600 tys. zł na realizację umów. Jedna z ofert zdecydowanie przewyższała nasz budżet i tę część, która obejmuje gminę Chojnice, unieważniamy i powtarzamy przetarg. Mamy nadzieję, że do II przetargu przystąpi więcej firm, gdyż do zimy jest coraz mniej czasu. Może będzie to ciepła zima, gdyż zgodnie z pewnym powiedzeniem, gdy grzybów jest wiele, a sporo z nich jest robaczywych, tak ma się stać. Podczas jednej z przejażdżek rowerowych niedawno przy drodze zauważyłem rosłego prawdziwego. Grzybów w naszych lasach jest już sporo – przekazał starosta Marek Szczepański

Tagi: