Budżet Powiatu na 2023 poparł cały skład Rady Powiatu

Dodane: 2022-12-31

W czwartek 29.12.2022 miał miejsce najprawdopodobniej pierwszy od 1998 roku przypadek poparcia przez wszystkich radnych, i z koalicji "rządowej", i z opozycji, projektu budżetu na kolejny rok. Starosta Marek Szczepański wyglądał na sesji na mocno zaskoczonego.

Publikujemy relację i zdjęcia, które Monika Garstecka ze Starostwa Powiatowego przygotowała i umieściła na stronie Powiatu jeszcze w dniu sesji, czyli 29.12.2022. Podobne "praktyki" w naszym regionie zauważyliśmy jeszcze tylko na witrynach internetowych UM Brusy i UM Czersk.

"Radni jednogłośnie przyjęli budżet Powiatu Chojnickiego na 2023 r.  – To bardzo ambitny budżet z rekordowymi kwotami na inwestycje – mówił starosta chojnicki Marek Szczepański. – W każdej gminie na terenie powiatu realizowana będzie jak nie inwestycja drogowa, to oświatowa.

Podczas głosowania na sali obecnych było 21 radnych i wszyscy podnieśli rękę podczas głosowania nad budżetem, za co starosta dziękował, bo takiej zgodności przy głosowaniu uchwały budżetowej nie pamiętał. Co prawda niektórzy radni mieli pewne uwagi co do poszczególnych punktów, jednak jak sami przyznawali argumentów, żeby nie przyjąć uchwały brakowało. Starosta w swoim wystąpieniu podkreślał, że budżet jest rekordowy, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, a jednocześnie powiat nie będzie zaciągał w 2023 roku żadnego kredytu. – Przed nami wszystkimi teraz dużo pracy – podsumował.  

Uchwała budżetowa zakłada dochody na poziomie 176 mln 502 tys. zł, a wydatki będą wyższe o 30 mln zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych i nadwyżka budżetową.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na przyszły rok,  to między innymi kontynuacja rozbudowy drogi Ogorzeliny-Sławęcin wraz z przebudową dróg w Ogorzelinach, rozbudowa traktu od Klawkowa do drogi gminnej oraz przebudowa drogi Rytel-Zapędowo. Wśród drogowych zadań jest też dokończenie przebudowy odcinka Kosobudy-Kinice. Ruszy też przebudowa drogi powiatowej Żychce-Konarzyny.  Zbudowana zostanie ścieżka rowerowa na brakujących odcinkach na trasie Charzykowy - Małe Swornegacie. Prawie 600 tys. zł. zostanie przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowy kolejnych dróg powiatowych między innymi w Chojnicach – ul. Świętopełka, Drzymały czy Derdowskiego.  W przyszłym roku ruszyć ma też budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 2 w Chojnicach. Powiat otrzymał 3,5 mln zł dofinasowania z programu Sportowa Polska, a cała wartość inwestycji to prawie 12 mln zł.  Z kolei modernizacja budynku starostwa w celu dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami to koszt 4 mln 600 tys.  zł. W 2023 r powstanie też w Starym Młynie Brama Kaszubskiej Marszruty. Planowana jest też cyfryzacja urzędu oraz rozłożona na dwa lata modernizacja Technikum im. Stefana Bieszka. Oprócz własnych inwestycji samorząd w przyszłym roku planuje też udzielenie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na dwa zadania: dokumentację projektową rozbudowy drogi wojewódzkiej 212 oraz budowę zachodniego obejścia drogowego Chojnic. W planach jest tez  dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Co do dochodów, to największy udział stanowi subwencja oświatowa. To 84 mln 898 tys. zł,  jednocześnie jednak nie zabezpiecza ona wydatków związanych z oświatą. Z kolei 25 mln 453 tys. zł,  to środki z Polskiego Ładu."

Tagi: