B.siedziba ZGM-u będzie miała nowego właściciela

Dodane: 2023-03-24

Wkrótce dojdzie do skutku odzyskanie przez miasto Chojnice terenu po dawnym sadzie prowadzonym przez ss. Franciszkanki opodal zabudowań b.kompleksu szpitalnego przy pl. Niepodległości. W 2018 na sesji RM pojawiła się koncepcja ich zamiany z terenem po siedzibie ZGM.

We wrześniu 2018 podczas wspólnego posiedzenia komisji RM przed sesją RM zwołaną na 1.10.2018 radni Marek Bona i Jacek Klajna zainteresowali się projektem uchwały nt. zamiany nieruchomości. Były to niewielkie działki położone na terenie dawnego kompleksu ogrodniczego prowadzonego onegdaj przez ss. Franciszkanki. Dzięki ich dociekliwości okazało się, że ta zamiana pomiędzy Miastem, a właścicielem części kompleksu poszpitalnego, gdzie miała powstać siedziba dla PWSH Pomerania, jest potrzebna, by na narożniku ulic Gdańskiej i Wysokiej miała powstać kamienica o wysokości 16 m (jej wizualizacja na zdjęciu z 26.09.2018). Miasto wydało na tę inwestycję decyzję o warunkach zabudowy. Jak wyjaśniał wówczas dyrektor Waldemar Gregus, przyszła kamienica miała stanąć poza strefą układu urbanistycznego Starego Miasta, która podlega ochronie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jednak na sesji, po serii artykułów w lokalnych mediach, w tym i na naszym portalu (napisaliśmy jako pierwsi, na ww. posiedzeniu komisji RM była jeszcze tylko dziennikarka chojnice24.pl), gdzie podnoszono konieczność zachowania panoramy Starego Miasta od strony ChCK, uchwała została zdjęta. Decyzję o tym zakomunikował na początku sesji burmistrz Arseniusz Finster: „Chyba w 99% opinie chojniczan wyrażane nie tylko na forach internetowych, ale i w bezpośrednich konsultacjach, Państwa opinie też w większości są takie, żeby ten krajobraz chronić, żeby nie popełnić błędu, taki jaki chyba popełniliśmy jednak lokując ładną, funkcyjną, bardzo dobrą salę gimnastyczną przy ul. Okrężnej. Jednak jest to jakaś bryła, która nie do końca komponuje się z układem urbanistycznym miasta. Postanowiłem zaproponować Państwu, żebyśmy zdjęli ten projekt uchwały.”

Decyzja została podjęta jednogłośnie, a w niej była dyspozycja, by zamienić wszystkie działki przy b.szpitalu na nieruchomość po siedzibie ZGM przy ul. Bankowej. W tym miejscu miasto zamierzawybudować parking z prawdziwego zdarzenia. I właśnie ta sprawa ma być sfinalizowana na sesji RM z 27.03 2023. Zaznaczono w projekcie uchwały, że po dokonaniu wyceny działek zostanie dokonana dopłata, by wyrównać ich wartość.

Więcej zdjęć nt. obydwu terenów podlegających zamianie na FB Chojnice TV.

Tagi: