Wkrótce kolejna sesja Rady Powiatu Chojnickiego

Dodane: 2023-03-31

Na czwartek 6 kwietnia została zwołana XXXI sesja Rady Powiatu Chojnickiego. Oprócz przedstawienia informacji nt. kosztów zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, będzie głosowanie nad stanowiskiem ws. obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.

Roczne sprawozdania za 2022 przedstawi Zarząd Powiatu Chojnickiego nt. współpracy z organizacjami pozarządowym oraz ze swej działalności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zostanie powołana Rada Muzeum Historyczno - Etnograficznego im. J.Rydzkowskiego w Chojnicach na lata 2023-2026. Powiat przekaże pomoc rzeczową w postaci przekazania oświetlenia drogowego przy przejściach dla pieszych gminom Brusy i Czersk. Jedna z uchwał dotyczy udzielenia Gminie Miejskiej Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Rozbudowę kompleksu sportowo-treningowego BNN Modrak w Chojnicach”.

Po projektach uchwał w porządku obrad umieszczono punkt pn. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. W biuletynie sesyjnym nie ma informacji o inicjatorach podjęcia tego stanowiska. Jego treść umieszczona na druku Powiatu Chojnickiego, po odpowiednich modyfikacjach, jest prawie identyczna ze stanowiskiem przyjętym w poniedziałek 27 marca przez RM Chojnic. Tam z inicjatywą przyjęcia wyszedł Klub Radnych PiS.

Tagi: