Gminni radni poparli apel ws. budowy węzła Nieżychowice

Dodane: 2023-04-24

W piątek 21.04 na wniosek Wójta Zbigniewa Szczepańskiego została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy Chojnice. Trwała ponad 15 minut. Podczas niej przyjęto jednogłośnie Apel ws. budowy węzła Nieżychowice na obwodnicy miasta.

Rada Gminy w Chojnicach, mając na uwadze ważny interes społeczny mieszkańców Gminy Chojnice, zwraca się z apelem do Premiera RP, Parlamentarzystów Ziemi Chojnickiej oraz Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie o rozpoczęcie prac mających na celu budowę węzła drogowego Nieżychowice w przebiegu Drogi Krajowej nr 22.

Od 2008 roku, a więc od zakończenia budowy Południowej Obwodnicy Chojnic Droga Krajowa nr 22 nie jest skomunikowana z Drogą Wojewódzką nr 212, która stanowi połączenie Lębork – Bytów – Chojnice – Bydgoszcz. 7 lutego 2023 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku przekazał wykonawcy plac budowy inwestycji pn. „Budowa Zachodniego Obejścia w Chojnicach”, która zmienia przebieg Drogi Wojewódzkiej nr 212 wyprowadzając ruch kołowy poza centrum Chojnic. Zadanie zrealizowane ma zostać do 2025 roku, jednak w ocenie Rady Gminy w Chojnicach oraz mieszkańców realizacja ta zakończy się połowicznym sukcesem. Brak należytego skomunikowania Drogi Krajowej nr 22 oraz Drogi Wojewódzkiej nr 212 sprawi, że nie uda się znacząco poprawić sytuacji komunikacyjnej.

Należy podkreślić, iż budowa węzła Nieżychowice pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców Gminy Chojnice w wielu aspektach. Do konkretnych korzyści zaliczyć możemy m.in.:

1) skrócenie czasu dojazdu do budynków administracji publicznej oraz innych obiektów położonych w centrum Miasta Chojnice dla mieszkańców okolic wielu miejscowości, m.in.: Nowej Cerkwi, Lotynia, Krojant, Jeziorek, Kruszki, Pawłowa, Pawłówka, Racławek, Granowa, Silna, Objezierza,

2) zdecydowaną poprawę dostępności komunikacyjnej mieszkańców ww. miejscowości do Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach,

3) skrócenie czasu dojazdu do turystycznych miejscowości na terenie Gminy Chojnice (m. in. Charzykowy, Swornegacie) dla turystów podróżujących z południa Polski,

4) aktywizację gospodarczą gminnych terenów inwestycyjnych przy jednoczesnym ich skomunikowaniu z Drogą Krajową nr 22 oraz Drogą Wojewódzką nr 212,

5) zmniejszenie ilości niebezpiecznych zdarzeń drogowych,

6) skomunikowanie miejscowości położonych w północnej części Gminy Chojnice z ZZO w Nowym Dworze z pominięciem tranzytu przez Miasto Chojnice,

7) właściwą hierarchizację układu drogowego w otoczeniu stacji paliw w Nieżychowicach, a co za tym idzie ograniczenie niewłaściwych i niebezpiecznych zachowań kierujących.

Apelujemy do Pana Premiera, Parlamentarzystów oraz Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie o wsparcie rzeczonej inwestycji oraz potraktowanie budowy węzła komunikacyjnego Nieżychowice jako sprawy priorytetowej. Niech naszym wspólnym celem pozostanie dobro mieszkańców, zrównoważony rozwój naszego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chojnice oraz coraz liczniej przybywających w nasze strony turystów.”

Tagi: