Kazimierz Drewek zastąpił Michała Gruchałę na Osiedlu Kolejarz

Dodane: 2023-04-25

Na wczorajszym (24.04) zebraniu sprawozdawczo – wyborczym osiedla Kolejarz – Prochowa nastąpiła zmiana na funkcji przewodniczącego zarządu. Dotychczasowego, którym był przez 4 lata Michał Gruchała, zastąpił Kazimierz Drewek. Będzie to jego trzecia kadencja w tej roli.

Jak przekazał na wstępie przewodniczący Michał Gruchała, na zebraniu (był dwa razy przekładany jego termin) była najwyższa w minionej kadencji frekwencja, gdyż w wyborach na szefa SMO wzięło udział 64 mieszkańców. Jednym z nich był wicestarosta Mariusz Paluch. W zebraniu, oprócz dyrektorów wydziałów komunalnego i inwestycyjnego, przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej, obecni byli także burmistrz Arseniusz Finster oraz jego zastępca Adam Kopczyński. Jak zwykle, gdy odbywają się lokalne wybory, obecny był także Dyrektor Generalny w UM Robert Wajlonis.

Po przebrnięciu przez sprawy formalne głos zabrał burmistrz Arseniusz Finster, który omówił najbliższe plany inwestycyjne dotyczące terenu osiedli. Poinformował, że są planowane w UM spotkania z aktualnymi i przyszłymi mieszkańcami niektórych ulic, by uzgodnić czas realizacji nawierzchni docelowej, bez kładzenia płyt betonowych. Pytania od uczestników zebrania dotyczyły głównie konieczności wykonania bądź naprawy chodników (Jagiełły, Prochowa), toczącej się przebudowy ul. Wyszyńskiego. Burmistrz polemizował z tezami mieszkańców, że będzie ona za wąska. Przekazał, że przed zebraniem przejechał po niej swoim samochodem i jest równie szeroka, jak inne pobliskie ulice. Jeden z mieszkańców ul. Prochowej poinformował, że tworzy się komitet protestacyjny przeciw budowie na terenie zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” farmy z panelami fotowoltaicznymi. Nie brakowało z sali wypowiedzi niezadowolonych z przebiegu na obrzeżach osiedla Kolejarz trasy zachodniego obejścia. Wyjaśnienia i odpowiedzi burmistrza, w tym i ws. paneli, nie raz przerywał i komentował ówczesny jeszcze przewodniczący zarządu Michał Gruchała, co wywoływało stosowną reakcję włodarza miasta.

Być może te interakcje przyczyniły się do porażki Michała Gruchały. W wyborach na przewodniczącego otrzymał 27 głosów, Kazimierz Drewek 35, a Michał Wajer 2.

Kolejnym punktem były sprawozdania z realizacji wydatków finansowych i rzeczowych w 2022 roku oraz wybory na członków Zarządu. Michał Gruchała odmówił kandydowania w nich. Zgłoszono 7 kandydatów, każdy z nich otrzymał akceptację wśród obecnych na zebraniu w salce udostępnionej przez parafię MBFatimskiej.

Więcej zdjęć na FB Chojnice TV.

Tagi: