WSA w Gdańsku odrzucił skargę b.Zarządu Osiedla Kolejarz

Dodane: 2023-04-26

Od 2021 roku Zarząd Osiedla Kolejarz – Prochowa i jego ówczesny przewodniczący Michał Gruchała toczył „boje” z UM i Starostwem Powiatowym ws. wprowadzenia na osiedlu Kolejarz strefy skrzyżowań równorzędnych. Przed kilkoma dniami WSA w Gdańsku odrzucił skargę w tej sprawie.

Jak przekazał na poniedziałkowym (24.04) zebraniu Michał Gruchała w czasie przedstawiania sprawozdania z działalności SMO za 2022 rok, wówczas został złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wniosek o unieważnienie decyzji Starosty Chojnickiego akceptującej wprowadzenie ww. strefy przez UM w Chojnicach. Jako powód swej skargi autorzy podali nie przeprowadzenie wymaganych prawem konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Kolejarz.

W swej wypowiedzi Michał Gruchała nie podał informacji nt. decyzji WSA, więc nasz portal w trakcie zebrania zadał jemu pytanie o to. - WSA odrzucił skargę, ale zwrócił uwagę, że gmina miejska powinna przyjrzeć się tej sytuacji, że jest ona naganna i spowoduje wiele wypadków – odpowiedział nam przewodniczący SMO w latach 2019 – 2023.

Skomentował to orzeczenie WSA także burmistrz Arseniusz Finster: - Skrzyżowania dróg równorzędnych spowodowały także mój niepokój. Ja też nie byłem ich zwolennikiem, a po raz pierwszy spotkałem się z nimi przed laty w Holandii. (…) Są ważne trzy rzeczy w systemie skrzyżowań równorzędnych. Po pierwsze zaoszczędzamy na pionowych znakach drogowych. Po drugie nie trzeba budować progów spowalniających. A po trzecie ten system powoduje spowolnienie prędkości ruchu pojazdów. Jeżeli za rok czy dwa powiecie – „Nie, panie burmistrzu, ten system nie sprawdził się”, to zrobimy lokalne referendum w tej sprawie na waszym osiedlu. Wkrótce będziemy domalowywać na tych skrzyżowaniach poziome oznakowanie. Proszę byście oceniali ten system biorąc pod uwagę wymienione aspekty oraz zmianę filozofii jazdy samochodem – przekazał uczestnikom zebrania burmistrz Arseniusz Finster.

Tagi: