Gmina Chojnice w 2022 przekazała 2,24 mln zł dotacji na przedszkolaków

Dodane: 2023-05-05

W 2022 roku z budżetu gminy Chojnice do prowadzących na jej terenie przedszkola i punkty przedszkolne trafiło prawie 1,15 mln zł. Niewiele mniej, bo 1,09 mln zł, za 185 gminnych dzieci przekazano podmiotom przedszkolnym w Chojnicach.

Na niedawnej sesji Rady Gminy Chojnice oraz podczas obrad Kolegium Rady Gminy wiele dyskutowano nad kosztami ponoszonymi przez budżet gminy na wychowanie przedszkolne oraz ws. braku miejsc przy niektórych SP w oddziałach przedszkolnych. Szeroko ten temat został przedstawiony na ostatniej konferencji prasowej w UG przez dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Anitę Sznajder oraz wójta Zbigniewa Szczepańskiego (razem na slajdzie).

Zgodnie z odpowiednią ustawą samorząd gminy Chojnice przekazuje na każde dziecko uczęszczające do przedszkola i punktu przedszkolnego dotację. W przypadku 10-godzinnego przedszkola wynosi ona 75% kosztu, dla punktu przedszkolnego 40%. Na terenie gminy przedszkola miały w ubr. 164 dzieci, punkty 39. Funkcjonują w gminie także oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Jest ich ogółem 22, w których znajduje się 505 dzieci. Roczny koszt funkcjonowania oddziału, to ok. 140 tys. zł. Daje to kwotę 466 zł/os./miesiąc i 5600 zł na rok.

- W tych oddziałach przy SP są nie tylko 6-latki, ale i większość 5-latków z danego rocznika. Są szkoły, gdzie jest ich nawet trzy oddziały. W szkołach z gorszą demografią zgadzamy się, by przyjmowano do nich także 3 i 4-latków, ale wyłącznie, jako dopełnienie do oddziału, który może liczyć do 25 dzieci. Nie ma opcji, żebyśmy tworzyli w gminie 5-godzinne oddziały przedszkolne tylko dla 4-latków – zaznaczył wójt Zbigniew Szczepański.

Więcej szczegółów w relacji video z konferencji.

Tagi: