Jest szansa na unijną dotację na budowę `sanitarki` na Metalowcu

Dodane: 2023-06-19

W sobotę 17.06 odbyło się w ChCK spotkanie konsultacyjne ws. planów inwestycyjnych ratusza na uzbrojenie terenów osiedli Metalowiec i Bajkowe. Być może wiosną 2024 roku ruszy budowa kanalizacji sanitarnej na Metalowcu.

Władze miasta były reprezentowane na spotkaniu przez burmistrza Arseniusza Finstera i jego zastępcę Adama Kopczyńskiego. Sprawy związane z budową kanalizacji sanitarnej przybliżył zebranym prezes Miejskich Wodociągów Tomasz Klemann. Zaproszenia zostały wysłane do ponad 400 mieszkańców osiedla Metalowiec (b. ROD Metalowiec) i ok. 90 właścicieli działek budowlanych osiedla Bajkowe (tzw. trapez przy DW 212). Skorzystało z niego ok. 120 osób, jak przekazał na dzisiejszej (19.06) konferencji prasowej wiceburmistrz Adam Kopczyński.

Kosztorysy poszczególnych branż „instalacyjnych” (na Metalowcu jest już wodociąg i sieć gazowa), które są do zrealizowania, w 2020 opiewały na ok. 6 mln zł. W 2023 jest to już ok. 18 mln zł. W tym ok. 8 mln zł kosztowałaby realizacja sieci kanalizacji sanitarnej, która zaczynałaby się przy ul. Dębowej na osiedlu Leśnym.

- Jest szansa na pozyskanie 85% dofinansowania na ten cel z unijnego programu Fenix zarządzanego przez NFOŚ. Na cały kraj jest w puli 800 mln zł, które mogą trafić do jednego ze 100 beneficjentów. Gdybyśmy nim zostali, to akurat starczyłoby na zakres na Metalowcu. Wnioski są zbierane do końca września 2023. Jednym z warunków przyznania dotacji jest, by na 1 km sieci przypadało minimum 90 deklaracji od mieszkańców. Przy projektowanej długości sieci (od ul. Dębowej), musi to być minimum 615 deklaracji. Czekamy na nie do końca sierpnia. Druki deklaracji były pobierane już w ChCK przez uczestników spotkania – poinformował Adam Kopczyński. Na pytanie od jednego z dziennikarzy dodał, że jeśli nie wypali koncepcja z dotacją unijną, władze miasta będą szukały środków w budżecie.

Fot. ze spotkania w ChCK RMak.

Tagi: