W powiatowej debacie nad Raportem za 2022 wzięli udział tylko radni

Dodane: 2023-06-30

Na wczorajszej (29.06) sesji Rady Powiatu Chojnickiego przewidziana była debata nad Raportem o stanie Powiatu Chojnickiego za 2022 rok. Ponownie, jak w minionych latach, nikomu nie udało się zebrać wymaganego minimum, czyli podpisy poparcia 150 osób.

Debata trwała ok. godziny. Jak zaznaczył na wstępie starosta Marek Szczepański, Rada Powiatu miała prawo wskazać jakie tematy powinny znaleźć się w Raporcie, ale nie skorzystała z tej możliwości. Zapytania i uwagi miało troje radnych opozycyjnych.

Wojciech Rolbiecki był zdziwiony, że tak mało mieszkańców powiatu w 2022 roku skorzystało z usług e-urzędu; nadal niektóre sprawozdania podległych służb i instytucji są zbyt szczegółowe; dobrze, że w końcu są w Raporcie dane o zdawalności matur; nie ma danych o turystyce, a były w poprzednich edycjach; wciąż nie ma informacji o OZE w powiecie.

Mirosława Dalecka: nie ma w Raporcie informacji o ilości wniosków do Starostwa o udzielenie informacji publicznej; wcześniej umieszczano także zestawienie ilości spraw wnoszonych do Starostwa; szkoda, że tylko 78% absolwentów zdało maturę; jakie działania podjęło Starostwo ws. półwyspu Miechurz; czy wicestarosta podjął działania przeciwko redakcjom, które o tym pisały?.

Sławomir Rząska: Szkoda, że podczas obchodów 100-lecia żeglarstwa nie zorganizowano targów sprzętu wodnego; mogła to zrobić Promocja Regionu; dobrze, że była na Targach Sprzętu Turystycznego.

Do tych uwag ustosunkował się starosta Marek Szczepański: też chcielibyśmy, aby więcej spraw załatwiano online, ale nie mamy na to wpływu; jest w Raporcie wykaz wniosków o dostęp do informacji publicznej; próbowaliśmy zebrać od gmin dane o OZE, ale nie udało się nam; przeoczeniem jest brak rozdziału nt. turystyki; w Sopocie matury zdało 97% osób, gdzie zapewne sporo absolwentów brało korepetycje, ale nasz powiat tworzy nie tylko miasto Chojnice, ale i gminy wiejskie; mamy za to wysoki wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej; sprawa dot. płw. Miechurz jest w toku; samorząd powiatowy może wspierać organizację targów sprzętu wodnego, ale nie być głównym organizatorem. Głos ws. płw. Miechurz zabrał także wicestarosta Mariusz Paluch.

Uchwałę o udzielenie Votum zaufania poparło 13 radnych, 8 wstrzymało się, nikt nie był przeciw.

Więcej można znaleźć w już dostępnym zapisie video z wczorajszej transmisji na stronie Powiatu. Realizowała go na zlecenie Powiatu inna zewnętrzna firma, niż jest to w przypadku Rady Miasta Chojnice. Tam w tej chwili jeszcze nie ma możliwości dostępu do zapisu transmisji.

Slajd, to screen z zapisu transmisji z wynikiem głosowania ws. votum.

Tagi: