Jest nowy konkurs na dyrektora Muzeum

Dodane: 2023-08-02

Jest nowy konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach. W poprzednim nikt z trzech kandydatów nie spełnił wszystkich wymogów. W nowym nie jest już obowiązkowa znajomość w stopniu komunikatywnym języka angielskiego.

Pod koniec kwietnia 2023 Zarząd Powiatu Chojnickiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora MH-E, bo dotychczasowa dyrektor Barbara Zagórska przechodzi na emeryturę. Wymagano w nim, jako obowiązkowe, m.in. posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego w dziedzinie historii, historii sztuki, muzeologii lub ochrony dóbr kultury; posiadanie udokumentowanego minimum 5-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury; oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Ten ostatni warunek na pewno przeszkodził w przejściu sita konkursowego jednemu z kandydatów, o czym można przeczytać w protokole z prac komisji konkursowej. W związku z tym, że dwóch z trzech kandydatów nie spełniło wymogów formalnych, a trzeci nie był w stanie udowodnić, że posiada wspomnianą znajomość języka angielskiego, Komisja podjęła decyzję o uznaniu konkursu za nierozstrzygnięty.

Zarząd Powiatu zatwierdził tę decyzję jedenastoosobowej Komisji konkursowej i zdecydował o ogłoszeniu ponownego konkursu na szefa placówki muzealnej w Chojnicach. Oferty można składać do 31 sierpnia 2023. Porównaliśmy warunki obydwu konkursów. W nowym nie ma już w kategorii „obowiązkowe” wymogu komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Natomiast w grupie „dodatkowe” pojawiła się opcja „znajomość języka obcego”. Natomiast zaostrzono wymóg stażu pracy. Wcześniej była mowa tylko o 5-letnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym, teraz dodano ogółem 10-letni staż pracy.

Tagi: