Promedica wspierała rodziny z dziećmi onkologicznymi

Dodane: 2023-09-16

Centrum Medyczne Promedica Ośrodek Wsparcia Psychicznego w Chojnicach zakończyła realizację projektu "Model Dom". Inicjatywa miała ogromny wpływ na poprawę jakości życia dzieci z chorobami onkologicznymi oraz ich rodzin.

Ten projekt nie tylko dostarczył wsparcia w trudnym okresie leczenia, ale także wniósł istotny wkład w rozwój społeczeństwa wrażliwego na potrzeby grupy, która doświadcza największych wyzwań. Projekt „Model Dom – skalowanie innowacji społecznej” miał na celu upowszechnienie modelu kompleksowego wsparcia rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego. Projekt był wdrożony w 15 placówkach w całym kraju, a Ośrodek Wsparcia Psychicznego Promedica w Chojnicach jest jedną z nich.

"Model Dom" był innowacyjnym przedsięwzięciem mającym na celu wsparcie psychologiczne rodzin opiekujących się dziećmi w trakcie lub po zakończeniu leczenia onkologicznego. W ramach tego projektu, dzieci i ich rodziny otrzymywały wsparcie zarówno emocjonalne, jak i praktyczne, aby zminimalizować wpływ choroby na ich codzienne życie. Celem głównym wprowadzenia innowacji było wzmocnienie roli i umiejętności opiekunów osób zależnych, które przyczyniają się do poprawy jakości życia dzieci i młodzieży (osób zależnych) z chorobą nowotworową w trakcie i po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej. Celem pośrednim był wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości lokalnych pracowników instytucji pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów, partnerów społecznych oraz nauczycieli i uczniów na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne opiekunów osób zależnych.

W ramach realizowanego projektu Model Dom objęliśmy opieką dwie rodziny, które otrzymały wsparcie psychologa i edukatora; nawiązaliśmy współpracę z podmiotami leczniczymi oraz instytucjami wsparcia społecznego; przeprowadziliśmy spotkania, warsztaty w szkołach, instytucjach wsparcia, przekazywaliśmy materiały edukacyjne wspierające rodziny, instytucje, szkoliliśmy się pracując z ekspertami projektu, a zespół psychologów skorzystał dodatkowo z wybranych branżowych szkoleń.

Realizacja projektu była dla naszego zespołu wyzwaniem. Koncentrowaliśmy się na dostarczeniu opiekunom dziecka z chorobą onkologiczną nowych narzędzi. które umożliwią wykorzystanie zasobów własnej rodziny i środowiska lokalnego do pracy z dzieckiem onkologicznym. Satysfakcja z realizacji projektu jest ogromna. Wiele się nauczyliśmy, a wypracowane standardy będziemy wykorzystywać w codziennej pracy.

Promedica Chojnice

Tagi: