Przedstawił znaczenie torfowisk dla przyrody

Dodane: 2023-10-27

Wczoraj (26.10) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odbył się przedostatni już w tym roku wykład z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą”. Tym razem wykładowcą był prof. dr hab. Mariusza Lamentowicza z UAM w Poznaniu.

Opowiedział nam o znaczeniu długoterminowych badań ekologicznych dla ochrony i odtwarzania torfowisk. Torfowiska, to obszary z naturalnie nagromadzonym torfem, czyli martwą materią, która została wyprodukowana przez rośliny i zakumulowana w miejscu jej powstania. Na Ziemi obszary te zajmują 3% powierzchni, a w Polsce 5%. Niestety, 85% polskich torfowisk jest odwodniona. Jak się okazuje, mają one ogromne znaczenie dla klimatu. Współcześnie zmiany klimatu wiąże się głównie ze zwiększaniem zawartości w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych, z których najważniejszymi są dwutlenek węgla i metan. Wzrost ilości tych gazów w atmosferze prowadzi do zwiększonej absorpcji promieniowania słonecznego i w konsekwencji do wzrostu temperatury. Jeżeli dojdzie do degradacji torfowisk, czyli ich osuszania powiązanego z rozkładem materii organicznej, to do atmosfery uwolni się spora ilość skumulowanego przez tysiące lat dwutlenku węgla. Jeżeli natomiast mocno podtopimy torfowiska dojdzie do uwolnienia metanu. W obu przypadkach dojdzie do wzrostu zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze. Torfowiska mogą zatem pełnić pozytywną rolę w minimalizacji efektu cieplarnianego, lub też powodować jego zwiększanie. Oprócz znaczenia torfowisk dla klimatu, posiadają one jeszcze szereg innych funkcji, jak chociażby zachowanie różnorodności biologicznej.

PN BT, fot. B. Grabowska

Tagi: